Wijzigingen personeelsbestand

Wijzigingen personeelsbestand Veel verzekeraars werken voor de verzuimverzekering en overige inkomensverzekeringen inmiddels met een digitaal administratiesysteem. Werkgevers kunnen hierdoor makkelijk mutaties in het werknemersbestand doorgeven. Te denken valt aan o.a. ziekmeldingen, in- en uitdiensttredingen, salariswijzigingen, wijziging in het aantal uren en soort dienstverband. Het is belangrijk om tijdig personeelsmutaties door te geven aan de verzekeraar…