Nieuwe regels laadpalen parkeergarages

Het bouwbesluit 2012 wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL). Hierin staat dat de richtlijnen voor het aanleggen van laadpalen voor elektrische voertuigen veranderen. Zo dient een parkeergarage voorzien te zijn van een automatische brandblusinstallatie als boven deze gebruiksfunctie een woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan 4 jaar, celfunctie, logiesfunctie of gezondheidszorgfunctie met…