Bijna alles verandert door het Corona-virus, zelfs de toetsing van het re-integratieverslag door het UWV. Geen schokkende wijzigingen, maar toch goed om even te weten.

Na een week of negentig Poortwachteren dient een arbeidsongeschikte werknemer zijn WIA-aanvraag in, vergezeld van een re-integratieverslag. Aan de hand van dit verslag beoordeelt UWV of er een maximaal re-integratieresultaat is behaald, dan wel of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Door het coronavirus zullen niet altijd de normale re-integratie-inspanningen geleverd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke sluiting van een bedrijf waar de arbeidsongeschikte werknemer passende arbeid verricht. UWV gaat hier rekening mee houden tijdens de beoordeling van het re-integratieverslag:

• Indien de re-integratie inspanningen onvoldoende zijn door Covid-19 is een op te leggen loondoorbetaling niet aan de orde en wordt de claimbeoordeling WIA opgestart en afgerond.
• In het geval dat wel een loondoorbetaling is opgelegd maar de werkgever meent dat de herstel-inspanningen stagneren door Covid-19, dan vraagt hij een bekortingsverzoek Loondoorbetaling aan. Acht UWV de argumenten plausibel dan wordt de Loondoorbetalingsverplichting beëindigd en wordt de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond.

Het kan dus gebeuren dat een werkgever verwijtbaar tekort is geschoten bij de re-integratie, maar dat er in feite geen loonsanctie wordt opgelegd vanwege het corona-virus. Het UWV heeft de aangepaste werkwijze vastgelegd in een addendum bij de Werkwijzer poortwachter.

Vragen of meer informatie? Neem contact met ons op!