Uw privacy staat voorop!

Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe regels inzake uw privacy. Dit is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ekelenkamp hecht veel waarde aan uw privacy en heeft daarom verschillende maatregelen getroffen om te voldoen aan deze nieuwe Europese privacyverordening. In deze nieuwsbrief leggen wij dit graag voor u uit.

Een nieuwe verordening, een nieuwe privacyverklaring
Bij een nieuwe privacyverordening hoort een aangepaste privacyverklaring.
Klik op onderstaande knop om de nieuwe privacyverklaring te lezen.

Privacyverklaring Ekelenkamp

De nieuwe privacyverklaring is aangepast conform de eisen van de AVG. In deze verklaring kunt u o.a. lezen waar wij uw persoonsgegevens voor nodig hebben, hoe wij omgaan met uw gegevens richting derde partijen en wat uw rechten zijn. Vriendelijk verzoeken wij u de nieuwe privacyverklaring goed door te lezen.

Uw persoonsgegevens zijn bij Ekelenkamp goed beveiligd
Als relatie van ons kantoor levert u diverse persoonsgegevens bij ons aan. Deze gegevens worden in ons systeem opgeslagen. Het is daarom belangrijk dat onze systemen goed beveiligd zijn.

Om deze reden hebben wij een onafhankelijke partij ingeschakeld welke middels een periodieke cyber security scan de beveiliging op onze computersystemen en server beoordeelt. Naar aanleiding van deze scan hebben wij een aantal aanpassingen gedaan waardoor de beveiliging nog verder is verbeterd en uw persoonsgegevens veilig staan opgeslagen. Ook hebben wij de beveiliging van onze website verder uitgebreid.

Naast de beveiliging zijn interne bedrijfsprocessen aangepast waardoor enkel betrokken collega’s toegang hebben tot de betrokken data. Denk hierbij o.a. aan gegevens welke nodig zijn bij het aanmelden van een letselschade.

Uw privacy staat voorop!
Ekelenkamp B.V. respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Wij zullen onze beveiliging en bedrijfsprocessen daarom ook in de toekomst regelmatig onder de loep nemen om zo de veiligheid van uw privacy te kunnen blijven waarborgen.
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen over de nieuwe regels inzake uw privacy? Neem gerust contact met ons op of kom eens langs! Wij helpen u graag.

 

Met vriendelijke groet,

Ekelenkamp B.V.
Martijn Boerrigter
Algemeen Directeur