Brexit per 1-1-2021

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie verlaten. Tot 1 januari 2021 geldt een overgangsperiode. Daarna verandert het zakendoen ingrijpend. Doet uw bedrijf zaken in het VK? Bereid uw bedrijf dan goed voor op de naderende brexit!

Doe de Brexit scan

De brexit heeft grote gevolgen voor bedrijven in Nederland en kan ook uw bedrijf raken.

Details van de nieuwe relatie zijn nog afhankelijk van de onderhandelingen tussen de EU en het VK. Desondanks verander in alle gevallen, met of zonder goede afspraken, de relatie met het VK ingrijpend. Zo komen na de overgangsperiode altijd grensformaliteiten. Bijvoorbeeld import- en export aangiftes als u goederen in- of uitvoert.

Wilt u controleren wat u kunt doen om u voor te bereiden op Brexit? Start de Brexit Impact Scan! Als u de scan helemaal doorloopt, brengt u in kaart welke effecten Brexit heeft op uw bedrijf. Ook de effecten die u nu nog niet vermoedt. De scan welke door de Rijksoverheid wordt aangeboden, informeert u over zaken die sowieso veranderen na de overgangsperiode. Als er nieuwe afspraken zijn, wordt de scan daaraan aangepast.

Neem maatregelen

Zonder handelsakkoord tussen het VK en de EU valt het zakendoen met het VK per 1 januari 2021 grotendeels terug op de WTO-regels.

Stel dus vast welke impact het einde van de overgangsperiode in alle gevallen op uw bedrijf kan hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan douanecontroles, voorschriften voor in- en uitvoer van producten en kwaliteitseisen. Deze scan helpt u in kaart te brengen wat u aan voorbereiding kunt doen en waar u aan moet denken.

Wanneer de EU en het VK wél afspraken maken over de nieuwe relatie, dan komen er waarschijnlijk (aanvullende) administratieve handelingen om van die afspraken gebruik te kunnen maken. Bijvoorbeeld aan het aantonen van oorsprong.

Er is een reële kans dat niet op alle deelonderwerpen afspraken gemaakt worden. Dit betekent dat voor die deelonderwerpen er dus niets aanvullends geregeld is na het aflopen van de overgangsperiode.

Uitgangspunten

Aan de hand van een aantal vragen laat deze scan de impact zien van Brexit voor uw onderneming. Zaken die aan de orde komen: export, import, diensten, transport, toelevering, digitale data en digitale diensten, intellectueel eigendom, vestiging, concurrentie en markt, personeel en certificering, en CE-markering.

De EU heeft zogeheten ‘Readiness Notices’ opgesteld, die u ook terugvindt in deze Scan. Daarmee geven we ondernemers informatie over de voorbereiding op Brexit.

Het VK heeft ook informatie gepubliceerd, die u ook in deze Impact Scan terugvindt. Deze ‘Guidances’ zijn eenzijdig door het VK opgesteld, de Nederlandse overheid en de EU zijn hier niet bij betrokken.

Alle adviezen in de Brexit Impact Scan zijn erop gebaseerd dat er geen verdere afspraken worden gemaakt tussen het VK en de EU. Dit kunt u beschouwen als het worst case-scenario. Als gedurende het jaar bekend wordt hoe de nieuwe relatie er op deelonderwerpen uit gaat zien, dan wordt de impact scan hierop aangepast.

Blijf de laatste ontwikkelingen rondom Brexit volgen via het Brexitloket en Rijksoverheid.nl/brexit. De Rijksoverheid past de adviezen in deze Brexit Impact Scan aan op basis van de laatste ontwikkelingen.

U kunt aan de uitkomsten van deze scan geen rechten ontlenen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Veelgestelde vragen

Ik reis naar het VK, wat verandert er na 31 januari?
Het Engelse Verbond van Verzekeraars (ABI) heeft een aparte themapagina ingericht over de Brexit waar u terecht kunt met alle uw vragen over de wijze waarop u verzekerd bent na de Brexit. Gaat u op reis? Neem dan contact op met Ekelenkamp om na te gaan of u ook in de VK verzekerd bent met een reisverzekering.

Verzekerd bij een Britse verzekeraar?
Een Britse verzekeraar die voor de Brexit-datum een vergunning had om binnen de EU verzekeringen te verkopen, moet ook na Brexit zijn verplichtingen nakomen. De verzekering blijft ook na Brexit geldig, conform de polisvoorwaarden (tot de vervaldatum). De verzekeraar is op grond van de verzekeringsovereenkomst verplicht eventuele schade te vergoeden of een pensioen- of levensverzekeringsuitkering te betalen. Na de vervaldatum van de polis, mag een Britse verzekeraar zonder vergunning in de EU niet opnieuw een verzekering afsluiten met een ingezetene van de EU. Hierover heeft de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) recent een verklaring afgegeven.

Ik ga met mijn eigen vervoermiddel naar het VK. Ik krijg een ongeluk, ben ik verzekerd?
Het VK is ook na de Brexit lid van het groene kaart-systeem. De WA-dekking is geldig in het VK. Neem wel voor de zekerheid de groene kaart (fysiek) mee, als bewijs van verzekering. Ook de casco-dekking van de verzekering blijft gewoon geldig in het VK.

Ik ga op vakantie naar het VK. Gezien de grote onzekerheid over de Brexit wil ik mijn reis annuleren. Kan dat?
De Brexit is voor de meeste annuleringsverzekeringen geen reden om de reis te annuleren. Neem hierover vooraf contact op met Ekelenkamp.

Ik ga naar het VK en loop door intensieve controles vertraging op. Ik moet extra kosten maken. Bij wie kan ik deze kosten claimen?
Het VK was al geen lid van Schengen, dus paspoortcontroles zijn niet nieuw. Wel kan het zijn dat er langere rijen staan, omdat de controles uitgebreider zijn, of doordat er minder douanepersoneel beschikbaar is. Het advies is om extra vroeg aanwezig te zijn bij de paspoortcontrole. Mogelijk biedt je reisverzekering dekking voor de gemaakte extra kosten. Neem vooraf contact op met Ekelenkamp.

Ik mis mijn boot. Waar kan ik de schade verhalen?
Afhankelijk van de oorzaak van het niet op tijd bereiken van de boot biedt jouw reisverzekering mogelijk dekking voor de schade. Neem vooraf contact op met Ekelenkamp.

Ik kom na 31 januari terug uit het VK en krijg te maken met vertraging. Worden extra verblijfs- en overnachtingskosten door mijn verzekeraar vergoed?
Mogelijk dat je reisverzekering dekking biedt voor de gemaakte extra kosten. Neem vooraf contact op met Ekelenkamp.

Is mijn zorgverzekering nog geldig in het VK na Brexit?
Na de Brexit maakt het VK geen onderdeel meer uit van het European Health Insurance Card (EHIC)-systeem. Check daarom of de zorgverzekering of de reisverzekering dekking bieden in het VK.

Ik rijd schade met mijn vrachtwagen in het VK. Is deze gedekt?
Ja, maar zorg ervoor dat je de groene-kaart bij je hebt.

Een chauffeur uit het VK veroorzaakt bij mij schade, is deze gedekt?
Ja, maar let wel op dat schade aan de lading slechts gelimiteerd verzekerd is. Het is mogelijk om via een aanvullende verzekering de volledige waarde van de lading te dekken.

Is mijn reisverzekering geldig als ik terugkeer naar de EU na de Brexit?
Als je door een gedekte gebeurtenis langer dan gepland in het buitenland moet verblijven, blijft je kortlopende reisverzekering gewoon van kracht. Neem vooraf contact op met Ekelenkamp.

Wat zijn de overige gevolgen voor mijn verzekeringen?
Pas zodra er nieuwe handelsovereenkomsten zijn gesloten, wordt meer duidelijk over de gevolgen voor uw verzekeringen. Mocht meer duidelijk zijn over de gevolgen van uw verzekeringen dan komen wij met een nieuwe update.

Bron: verzekeraars.nl
Bron: Avéro Achmea