Coronavirus: vraag en antwoord

Reizen/Vakantie

Meldpunt Bijzondere Bijstand Buitenland
Ik ben in het buitenland en wil graag terug naar Nederland, maar ik kan geen beroep doen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. Wat moet ik doen?
Nederlandse reizigers die door het coronavirus zijn gestrand en niet in staat zijn om zelf hun terugkeer te regelen, worden gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse andere partners uit de reiswereld. Gestrande reizigers kunnen zich melden via de website www.bijzonderebijstandbuitenland.nl.

Het ministerie zal zich inspannen om de terugreis te regelen en een onderkomen voor je te regelen, totdat jouw vlucht naar Nederland gaat. Afhankelijk van het continent waar je bent, geldt een eigen bijdrage van 300 of 900 euro.

Ik ben met mijn auto/caravan/camper op reis. Kan ik dan ook gebruik maken van het meldpunt?
Dat kan zeker. Alleen het meldpunt Bijzondere Bijstand Buitenland richt zich uitsluitend op het veilig naar huis brengen van personen, niet van vervoersmiddelen. Je moet jouw auto, caravan of camper achterlaten in het land waar je bent gestrand.

Ik moet mijn auto/caravan/camper achterlaten. Worden de kosten van stalling en terughalen ook vergoed?
Neem hiervoor contact op met (de alarmcentrale van) uw verzekeraar.

Ik ben in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd
Word ik gerepatrieerd door mijn reisverzekeraar?
Nee, repatriëring zit doorgaans niet in de basisdekking van een reisverzekering. Repatriëring door medische redenen valt wel onder de dekking als de zorgverzekeraar dit niet vergoedt. Dat wil zeggen dat je terug naar Nederland wordt gehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten in het buitenland je onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.

Het reisadvies is veranderd naar oranje/rood. Ben ik nu niet meer verzekerd?
Je bent nog steeds verzekerd. Het reisadvies is namelijk veranderd terwijl je al in het gebied aanwezig was.

Ik word in quarantaine geplaatst en moet langer in het gebied blijven. Kan ik een beroep doen op mijn reisverzekering?
Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten vallen in zo’n geval bij veel reisverzekeraars doorgaans niet onder de dekking. Als het wel onder de dekking valt, dan zijn de kosten gemaximeerd.

Ik word in quarantaine geplaatst en dreig daardoor mijn volgende reis te missen. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
Nee, het feit dat je in quarantaine zit terwijl je niet ziek bent, is geen geldige reden om een beroep te doen op je annuleringsverzekering.

Ik reis naar een gebied waar het coronavirus is geconstateerd
Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op gebeurtenissen die de verzekerde zelf overkomt (je wordt ziek of één van je ouders overlijdt). Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben ik verzekerd?
Je loopt kans dat je dan onverzekerd bent. Neem daarom contact op met je reisverzekeraar. Er zijn gespecialiseerde verzekeraars die onder bepaalde omstandigheden ook dekking bieden als je naar een risicogebied reist.

Als er in Nederland een gebied wordt afgesloten door het virus, maar ik heb een weekendje weg geboekt in dit gebied, kan ik dan wel een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
Nee, bij een annuleringsverzekering maakt het niet uit of de bestemming zich in het buitenland of in Nederland bevindt. Een annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op gebeurtenissen die de verzekerde zelf overkomt (je wordt ziek of één van je ouders overlijdt). Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Mijn werkgever verplicht mij alsnog om naar een risicogebied af te reizen. Kan ik dat weigeren?
In de wet is opgenomen dat jouw werkgever voor een veilige werkomgeving moet zorgen (zorgplicht). De richtlijnen van de RIVM en het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken zijn hierbij van belang. Als het land een negatief reisadvies (kleurcode: rood) heeft dan kun je als werknemer weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. In geval van een kleurcode oranje zal er gekeken worden of het maken van de reis noodzakelijk is en of jou een voldoende veilige werkomgeving kan worden gegeven. De werkgever moet dit aantonen. Bij een kleurcode groen of geel ligt dat anders, dan zijn er in principe geen redenen om de opdracht van de werkgever te weigeren. Mocht één van de situaties zich voordoen, ga dan in gesprek met je werkgever.

Annuleren

Ik heb het virus opgelopen en kan daardoor niet meer op reis. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
Ja, als je kan aantonen (bijvoorbeeld met een doktersverklaring) dat je besmet bent met het coronavirus, dan kan je een beroep doen op je annuleringsverzekering. Daarbij is het wel belangrijk dat je moet annuleren omdat je ziek bent. Als de reis al geannuleerd is door andere redenen, dan kan je geen beroep doen op je annuleringsverzekering.

Ik denk dat ik wellicht besmet ben met het coronavirus. Ik wil daarom mijn reis annuleren. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
Of je een beroep kunt doen op je annuleringsverzekering hangt af van je persoonlijke situatie. Neem hiervoor contact op met je reisverzekeraar. Daarbij is het wel belangrijk dat je moet annuleren omdat je ziek bent. Als de reis al geannuleerd is door andere redenen, dan kan je geen beroep doen op je annuleringsverzekering.

Aansprakelijkheid

Ik ben een arts/verpleegkundige zonder geldige of met een verlopen BIG-registratie en ga nu werken in een zorginstelling. Ben ik wel verzekerd tegen medische aansprakelijkheid?
Voor alle medewerkers die zonder een BIG-inschrijving werkzaamheden verrichten en voldoen aan de ‘Voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten niet praktiserend in tijden van nood’ die KNMG op 16 maart 2020 heeft gepubliceerd, is dekking onder de lopende aansprakelijkheidsverzekering van de zorginstelling. De betreffende voorwaarden van het KNMG vindt u hier.

Kan iemand aansprakelijk worden gehouden voor het overdragen van het virus?
In beginsel niet. Daarvoor moet je namelijk kunnen aantonen dat diegene een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem/haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig, zo niet onmogelijk, blijken te zijn.

Mijn werkgever verplichtte mij om naar een risicogebied af te reizen. Dat heb ik gedaan, maar daardoor heb ik het coronavirus opgelopen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?
Dat is misschien mogelijk, er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat je ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?
Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen als er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval. De overheid komt ondernemers tegemoet.

Hypotheken

Ik kan mijn hypotheek niet meer betalen als gevolg van het wegvallen van inkomsten door het coronavirus.
Verzekeraars zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die door wegvallende inkomsten in problemen komen en bijvoorbeeld de maandlast van hun hypotheek niet meer kunnen betalen, raden we aan om contact op te nemen met hun verzekeraar. Samen kan dan een passende oplossing worden gevonden. Verzekeraars bieden maatwerk en betrachten coulance waar dat kan.

Auto/Motorrijtuigen

Door de ontstane situatie staan mijn taxi’s, touringcars of andere bedrijfswagens vrijwel stil en lopen ze minder risico’s op aanrijdingen en schades. Kan de (voorschot)premie worden verlaagd en kan de na-verrekening zonder minimumpremie worden ingezet?
Het Verbond van Verzekeraars kan en mag geen uitspraken doen over verzekeringsvoorwaarden en premies, dat is een zaak voor individuele verzekeraars en hun klanten. We raden klanten aan contact op te nemen met hun eigen verzekeraar of adviseur. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

Wat doe ik met voertuigen die lange(re) tijd stil zullen staan? Kunnen deze kentekens worden geschorst bij de RDW zodat ook de dekking kan worden opgeschort?
Als je verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kan digitaal via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Je kunt ook je verzekering opschorten, let wel; je bent dan niet meer verzekerd. Belangrijk om te weten is dat óók het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat je daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig.
Aan het schorsen van een kenteken zijn kosten verbonden. Voor wagenparkbeheerders kijken de RDW en het ministerie van I&M naar de mogelijkheid om een nultarief te hanteren (vanaf het 5e voertuig).

Hoe zit het met de verzekering van auto’s en andere voertuigen die restaurants en winkels nu gebruiken om maaltijden/ingrediënten te bezorgen?
Als het bedrijf hiervoor al bedrijfsauto’s (met verzekering) gebruikt en deze intensiever gaat gebruiken, zal het in de regel onder de dekking blijven vallen. Let wel, er kunnen uitzonderingen of limiteringen zijn. Neem dus bij uitbreiding van het gebruik of bij inzet van nieuwe bestuurders vooraf contact op met je verzekeringsadviseur of verzekeraar.
Bij gebruik van een privévoertuig is er in de regel géén dekking. Vrijwel alle polisvoorwaarden van auto- en scooterverzekeringen sluiten zakelijk of bedrijfsmatig gebruik uit. Als je deze voertuigen toch in wilt zetten, neem dan vooraf contact op met je verzekeringsadviseur of verzekeraar.

Evenementen

Ik heb een evenement georganiseerd en ik moet het annuleren. Kan ik een beroep doen op mijn evenementenverzekering?
Dat hangt af van de polisvoorwaarden en de reden waarom het evenement geannuleerd wordt. Alle evenementen die zijn afgelast op last van de overheid, kunnen in overleg met partijen afgewikkeld worden. Voor evenementen na 6 april is het nog onzeker of deze doorgang kunnen vinden. Het is verstandig om contact op te nemen met jouw verzekeringsadviseur of verzekeraar over de te nemen maatregelen. Als verzekeringnemer moet je proberen om schade zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Bekijk ook zelf welke alternatieven er mogelijk zijn om de schade zoveel mogelijk te beperken

Ik zou naar een evenement gaan, maar het is geannuleerd. Kan ik een beroep doen op een verzekering?
Bij het Verbond zijn geen verzekeringen bekend waarop je in zo’n geval een beroep kan doen. Neem voor eventuele compensatie contact op met de organisator van het evenement.

Medische keuring

Ik moet medisch gekeurd worden voor de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering, maar die keuring kan niet doorgaan. Hoe moet dat nu verder met mijn aanvraag?
De coronacrisis heeft inderdaad ook gevolgen voor het gezondheidsonderzoek dat je moet ondergaan bij het aanvragen van een ORV. Zo worden veel medische keuringen door een arts (voor verzekeringen boven de vragengrens (zie hier) of naar aanleiding van wat je invulde in de gezondheidsverklaring) momenteel niet uitgevoerd, om fysiek contact te voorkomen. Ook vragen verzekeraars geen of minder aanvullende gezondheidsinformatie op bij behandelend artsen, om de zorgsector niet onnodig te belasten.

Omdat de verzekeraar in zo’n geval onvoldoende informatie heeft voor een goede behandeling van de aanvraag, komen deze verzekeringsaanvragen stil te liggen. Dat kan ook gevolgen hebben voor je hypotheekaanvraag.
Verzekeraars zullen zoveel mogelijk maatwerkoplossingen bieden. Bijvoorbeeld door te kijken of een alternatieve (eventueel voorlopige) dekking kan worden gegeven. Neem hierover contact op met de verzekeraar waarbij je de aanvraag hebt gedaan.

Overlijden

Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?
Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus heeft geen gevolgen voor het uitkeren. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren.

Pensioen

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies.

Hoe lang gaan deze maatregelen duren? Een half jaar zoals bij de banken?
We kunnen daar op dit moment nog geen termijn aan verbinden. Daarover gaat het Verbond van Verzekeraars binnenkort met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en De Nederlandsche Bank (DNB) in gesprek. We vinden het belangrijk om getroffen ondernemers zo snel mogelijk te helpen en tegelijkertijd te borgen dat de pensioenopbouw voorlopig door kan gaan, inclusief de daarbij verzekerde risico’s, zoals nabestaandenpensioen. Zo helpen we niet alleen ondernemers, maar ook hun werknemers.

Hoe snel kan e.e.a. geregeld zijn? Kwestie van dagen of eerder weken?
Er vindt op korte termijn overleg plaats met het ministerie van SZW en DNB. De voorgestelde maatregelen kunnen snel ingaan, deels ook vooruitlopend op de door de overheid aangekondigde ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’. Deze maatregel, die nog van kracht moet worden, is in belangrijke mate bedoeld om werkgevers met problemen tegemoet te komen in de loonkosten. De maatregel bevat naar verwachting ook een bijdrage voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dringen erop aan dat in het overleg met het kabinet de pensioenpremies voor zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel, op een adequate manier worden meegenomen in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.

Hoe lang kunnen verzekeraars dit volhouden, wat betekent dit voor hun solvabiliteit?
Door het Europese toezichtsraamwerk Solvency II moeten alle Europese verzekeraars voldoende eigen vermogen aanhouden om aan hun verplichtingen te voldoen. Dit zogeheten risicogebaseerde solvabiliteitskapitaalvereiste stelt verzekeraars in staat aanzienlijke verliezen op te vangen, zelfs in een extreem scenario dat zich een keer in de 200 jaar zou kunnen voordoen. In Solvency II is standaard het risico op een pandemie meegenomen in de solvabiliteitseis.

Hoe ziet zo’n betalingsregeling eruit?
Dat verschilt per verzekeraar. Het gaat om maatwerk.

De afdracht van pensioenpremies is wettelijk geregeld, over welke wettelijke termijnen gaat het hier?
Het gaat hier onder ander om artikel 26 en artikel 29 van de Pensioenwet. In artikel 26 wordt geregeld binnen welke termijn een werkgever moet betalen, dus wanneer de premie ontvangen moet zijn en artikel 29 geeft aan wat verzekeraars moeten doen wanneer er een achterstand ontstaat. In deze artikelen staan strikte processen en termijnen beschreven waar verzekeraars zich aan moeten houden. Dat belemmert de mogelijkheid voor verzekeraars om maatwerk te bieden. Daarover gaan we op korte termijn met SZW en DNB in gesprek.

Premies en tarieven

Mag ik de premie opschorten of uitstellen zonder dekking te verliezen als betaling tijdelijk niet mogelijk is door omstandigheden die samenhangen met het coronavirus?
Normaal gesproken wordt de verzekering opgeschort als de premie niet tijdig is betaald en is er geen dekking voor eventueel optredende schades. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseren wij klanten vooral met Ekelenkamp contact op te nemen om te informeren naar de mogelijkheden. Verzekeraars komen klanten waar mogelijk tegemoet door dekkings- of betalingsmogelijkheden te verruimen en zoeken samen met de klant naar maatwerkoplossingen.

Bij de premie-incasso gelden strakke termijnen voor doorstorten van de premie door de verzekeringsadviseur of de gevolmachtigde agent aan de verzekeraar. Kan die regeling tijdelijk versoepeld worden?
Voor wat betreft de premie-incasso gelden termijnen voor doorstorten van de premie door de verzekeringsadviseur of de gevolmachtigde agent aan de verzekeraar. Uiteraard steunt het Verbond de oproep om de regeling tijdelijk te versoepelen om zo een helpende hand te bieden. Wij zien dat verzekeraars coulant omgaan met verzoeken tot uitstel en naar maatwerkoplossingen zoeken. Daarom adviseren wij verzekeringsadviseurs en gevolmachtigde agenten vooral contact op te nemen met de eigen verzekeraar om te informeren naar de mogelijkheden.

Schaderegeling en expertise

Is het gezien de gewenste sociale-isolatie nog mogelijk om taxaties, risico-inspecties en schade-expertise uit te voeren?
Verzekeraars gaan in deze moeilijke tijden gewoon door met het zorgvuldig en zo snel mogelijk behandelen van schademeldingen, zowel de lopende zaken als nieuwe schades. Ook taxaties en risico-inspecties voor het afgeven van (voorlopige) verzekeringsdekking worden zoveel mogelijk voortgezet. Waar mogelijk gebeurt dit op afstand.

Kunnen verzekeraars burgers en bedrijven financieel helpen door schadeclaims versneld af te wikkelen en snel schadevergoedingen uitbetalen?
Zoals gezegd gaan verzekeraars ook in deze moeilijke tijden gewoon door met het behandelen van schademeldingen. Ze keren daarna zorgvuldig en zo snel mogelijk schadevergoedingen uit. Daarbij hebben ze aandacht voor de situatie waarin hun klanten verkeren en passen waar nodig maatwerk toe.

Hoe gaat de schaderegeling specifiek bij letselschadezaken?
De coronacrisis raakt ook de behandeling van letselschadezaken. Zo kunnen er geen huisbezoeken bij slachtoffers worden gedaan in verband het persoonlijke contact en is er op dit moment geringe capaciteit beschikbaar voor het medisch traject. Desondanks proberen aansprakelijkheidsverzekeraars zoveel mogelijk letselschadezaken gewoon door te laten gaan.
Om de continuïteit van letselschadezaken zo veel mogelijk te waarborgen, denken verzekeraars aan het inzetten van andere communicatiemiddelen waar normaal een bezoekafspraak met het letselslachtoffer zou worden gemaakt. Waar nodig en passend  zullen verzekeraars voorschotten op de schade aan slachtoffers te betalen. Uitgangspunt is dat de huidige beperkingen zo min mogelijk ten nadele mogen komen van slachtoffers en dat hier ruimhartig en tegelijk met gezond verstand mee om wordt gegaan.
Waar vertraging in het medisch circuit ontstaat, door beperkte capaciteit van medische specialisten, zullen verzekeraars in overleg met belangenbehartigers zo pragmatisch mogelijk voor voortgang zorgen. De komende periode zullen verzekeraars aanvullende adviezen en instructies opstellen voor andere vraagstukken die ontstaan zijn door de crisis, zoals de impact op de afwikkeling van letselschadeclaims van zelfstandigen.
Verzekeraars zullen er alles aan doen om de openstaande nota’s op basis van verrichte diensten van deze belangenbehartigers zo snel mogelijk te betalen. Een vorm van voorfinanciering is op dit moment echter niet aan de orde.

Transport

Heeft het coronavirus gevolgen voor mijn (transport)verzekering?
Dat kan zeker het geval zijn. Als je tijdelijke of nieuwe activiteiten afwijken van je gebruikelijke werkzaamheden, neem dan contact op met je tussenpersoon of verzekeraar. Dat geldt zowel voor de verzekering van het voertuig als van de lading en het warehouse.

Mag ik wel iets anders gaan vervoeren, omdat er in mijn eigen sector geen werk meer is?
De reguliere transportwerkzaamheden zijn voor veel bedrijven als gevolg van het coronavirus veranderd. Terwijl de ene branche volledig stilvalt, is er in een andere branche juist een tekort aan voertuigen en chauffeurs. Als je bedrijfsactiviteiten (tijdelijk) veranderen, neem dan wel even contact op met je tussenpersoon of verzekeraar. Misschien gelden er extra eisen voor de chauffeur, het voertuig en/of de organisatie.
Als je transport gaat uitvoeren waarmee je niet bekend bent, zoals koelvervoer, zorg dan dat je op de hoogte bent van specifieke normen en eisen, zodat je ook duidelijke instructies aan de chauffeurs kunt geven. Stem ten slotte met de opdrachtgever af als er charters worden ingezet.

Zijn de rij- en rusttijden veranderd?
Dat klopt. Het kabinet heeft de rij- en rusttijden tijdelijk versoepeld om verzekerd te zijn van de aanvoer van goederen. De rij- en rusttijden zijn in ieder geval tot en met 6 april 2020 verruimd. Concreet betekent het een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur; een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur; en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur.
Houd je strikt aan die rij- en rusttijden. Een te hoge en langdurige werkdruk leidt immers tot vermoeidheid van de chauffeur waardoor de kans op een ongeval onevenredig snel toeneemt. Misschien kun je een collega-vervoerder uit een andere sector inzetten om samen de piek(en) op te vangen.

Hoe kan ik mijn chauffeurs het beste beschermen?
Topprioriteit is dat verspreiding van het virus moet worden voorkomen. Ook door chauffeurs. Benadruk daarom dat ze de richtlijnen van het RIVM (WHO) moeten volgen en rust de voertuigen uit met de benodigde middelen die besmetting kunnen voorkomen. Denk daarbij ook aan handschoenen, handcrème, en het regelmatig reinigen van de voertuigen, zowel binnen als buiten. Zorg verder voor schone werkkleding, schoon schoeisel en let op dat de laadruimte regelmatig goed wordt gereinigd. Chauffeurs die overnachten, moeten bovendien zijn voorzien van genoeg eten en drinken. Als je meer wilt weten over dit specifieke onderwerp, kun je terecht op de website van TLN, EVO en/of KNV.

Wat doe ik met voertuigen die lange(re) tijd stil zullen staan?
Als je verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kun je digitaal regelen via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Let op dat de verplichte WA-verzekering alleen kan worden stopgezet als het voertuig is geschorst. Het kan verstandig zijn om de cascodekking wel door te laten lopen. Neem bij twijfel contact op met je tussenpersoon of verzekeraar. Belangrijk is ook om te weten dat het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat je daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig.

Zijn er aandachtspunten waar ik me aan moet houden bij het stallen van mijn voertuigen?
Als je de voertuigen binnen stalt, controleer dan eerst de werking van de aanwezige blusmiddelen en ventilatie. Let erop dat er genoeg ruimte is tussen de voertuigen (brandgangen om brandoverslag te vermijden) en stal elektrische en CNG/LNG aangedreven voertuigen niet binnen. Overleg met je verzekeraar hoe je in deze specifieke omstandigheden het beste om kunt gaan met de contactsleutels. En informeer het lokale brandweerkorps, zodat zij weten wie bereikbaar is voor de hulpdiensten.
Als je de voertuigen buiten stalt, gelden min of meer dezelfde regels als voor een binnenstalling, maar omdat er dan sprake is van een hoger diefstalrisico (ook van onderdelen) kun je zelf nog meer doen. Informeer bijvoorbeeld de politie en je bewakingsorganisatie. Controleer vooraf of er camerasystemen zijn en check de hekken, sloten en verlichting. En houd tot slot zelf toezicht op het terrein. Loop diverse keren rond, zeker op terreinen die niet direct bij je bedrijf zijn gelegen.

Last but not least, houd bij stalling van de voertuigen op een buitenterrein om de vijf voertuigen de ruimte van ten minste één voertuig open. Hiermee beperk je het cumulatierisico bij brand. Laad om die reden ook nooit accu’s op als er geen toezicht is op het voertuig.

Verzuim/ziekte

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?
Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een verzuimverzekering dan uit?
Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Zzp

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars gaan zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen komen waar mogelijk helpen als zij problemen ervaren bij het betalen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Ik ben zzp’er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Ja.

Ik ben zzp’er, ik ben in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.

Impact op verzekeraars

Ontvangen verzekeraars al claims van bedrijven of particulieren door het coronavirus?
Daar heeft het Verbond van Verzekeraars op dit moment geen overzicht van.

Bij veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Waarom eigenlijk?
Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie als gevolg van cumulatie enorm kan oplopen. Hierdoor kan de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen. Daarom sluiten sommige verzekeraars dit risico uit.

Is er ooit onderzoek gedaan naar de impact van een pandemie op de solvabiliteit van verzekeraars?
De solvabiliteit van verzekeraars wordt getoetst op basis van een Europees kader, Solvency II. Daarin is standaard het risico op een pandemie meegenomen in de solvabiliteitseis. Alle Nederlandse verzekeraars moeten voldoen aan dit kader.

Verzekeraars zijn ook beleggers. In hoeverre worden zij geraakt door de dalende beurskoersen door het coronavirus?
Verzekeraars beleggen met name in veilige beleggingen zoals obligaties. Verzekeraars houden de financiële markten nauwlettend in de gaten en zullen anticiperen waar nodig.

Overig

Bij het Verbond van Verzekeraars zijn geen zorgverzekeraars aangesloten. Voor vragen hierover verwijzen wij je naar je eigen zorgverzekeraar of naar hun branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland.

Kunnen verzekeraars naar aanleiding van het coronavirus de polisvoorwaarden wijzigen?
Voor bestaande en doorlopende verzekeringen is het Coronavirus in principe geen reden om de polisvoorwaarden te wijzigen. Wel kunnen verzekeraars richting hun klanten aangeven dat er vanaf een zekere datum bij het aangaan van nieuwe verplichtingen geen dekking is bij schade als gevolg van het Coronavirus. Ook zijn verzekeringnemers verplicht om waar mogelijk schade te voorkomen dan wel te beperken. Bijvoorbeeld door te bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn, in goed overleg met de verzekeringsadviseur of verzekeraar.

Disclaimer
Hoewel bij het opstellen van deze pagina door het Verbond van Verzekeraars zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt het Verbond van Verzekeraars en Ekelenkamp geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden daarin. Aan deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Verbond van verzekeraars