Door de toenemende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen consumenten en bedrijven problemen ondervinden bij de betaling van hun maandlasten zoals de hypotheek, verzekerings- of pensioenpremies. Er begint steeds meer duidelijkheid te komen hoe aanbieders hier mee om gaan.

Verzekeringen

Voor verzekeringen zijn gesprekken gaande tussen Adfiz en het Verbond van Verzekeraars over de vraag of de premiebetaling – ongeacht in de incassovorm – tijdelijk opgeschort kan worden zonder de dekking te verliezen, als betaling tijdelijk niet mogelijk is door omstandigheden die samenhangen met het coronavirus. Diverse verzekeraars hanteren reeds op eigen initiatief maatwerk of generieke coulance. Heeft u betalingsproblemen? Neem contact op met ons kantoor. Wij zullen de mogelijkheden met uw verzekeraar bespreken.

Hypotheken

Banken en verzekeraars hebben toegezegd alles op alles te zetten om ook particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Heeft u door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte om de hypotheeklasten te betalen? Neem dan contact met ons op. Wij zullen in dit geval de mogelijkheden met de betreffende aanbieder bespreken. De aanbieders geven in het algemeen aan maatwerk te bieden en waar mogelijk coulant te zijn om zo samen een passende oplossing te vinden.

Pensioenen

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken. Met de steun van werkgevers en werknemers gaan pensioenfondsen, verzekeraars en aan verzekeraars gelieerde premiepensioeninstellingen de getroffen ondernemers daar waar mogelijk helpen. Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal maatwerk worden geboden. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen bij vragen over betalingsproblemen bij uw pensioenproduct.

Overige vragen

Er worden veel vragen gesteld over de gevolgen van het coronavirus. Op de volgende pagina zijn veelvoorkomende vragen en antwoorden gebundeld: klik hier voor de veelvoorkomende vragen en antwoorden.

Bron: Adfiz