Weet u hoe groot jaarlijks de schade is van cybercriminaliteit in Nederland? 10 miljard euro! Cybercrime is de snelst groeiende vorm van misdaad. Steeds meer bedrijven en burgers worden slachtoffer.

Werkwijze cybercrime

Criminelen zijn inventief, zij bedenken steeds weer nieuwe, geavanceerde methoden om bedrijven en consumenten geld afhandig te maken. Bovendien testen zij hun  kwaadaardige programma’s (malware) uitvoerig voordat zij het gaan toepassen.
Bij deze tests kijken ze wat er nodig is om ongezien langs de firewall en de antivirussoftware te komen. Als dat lukt, kan de malware worden verspreid. De malware kan in het begin dus ongezien zijn gang gaan.
Pas als de nieuwe malware wordt ontdekt, kunnen er door de leveranciers van de firewall en de antivirussoftware maatregelen tegen genomen worden. Vaak zijn dan al vele slachtoffers gemaakt. Het duurt dus altijd een poosje voordat de antivirussoftware de
nieuwe malware herkent en tegenhoudt.

Cybercrime vindt altijd plaats met behulp van internet, maar veelal draagt een menselijke factor bij aan het succes van een crimineel, vaak via een onbewuste actie. Deze actie kan grote consequenties hebben met hoge kosten tot gevolg.

Kosten waar u aan kunt denken zijn o.a.:

-Bedrijfsschade:
* Uurtarieven medewerkers x aantal uren stilstand.
* Webshop: aantal uren stilstand x gebruikelijke online omzet per uur.
– Forensisch onderzoek voor opsporen en bepalen omvang hack/lek: € 4.000 per dag.
– Betalen losgeld.
– Herstel ICT-systemen: verwijderen malware, herstel en testen. Uurtarief ICT-expert: € 120.
– Kosten PR en crisismanagement – als een cyberaanval publiekelijk bekend wordt zal uw organisatie kosten moeten maken voor het informeren van alle betrokkenen. Uurtarief PR adviesbureau: € 100.
– Boete Autoriteit Persoonsgevens: maximaal € 10 miljoen of 2% van de (wereldwijde) omzet.
– Inhuren juridisch expert (€ 240 per uur).
– Datalek: kosten van gestolen of verloren bestand: gemiddeld € 185 per bestand.
– Reputatieschade.
– Aansprakelijkheidskosten en kosten van verweer.

De cyberverzekering bestaat o.a. uit de volgende dekkingen

SYSTEEMINBRAAK
Dekking voor eigen kosten als gevolg van inbraak op systemen of data. Bijvoorbeeld kosten van forensisch onderzoek, kosten van communicatie met klanten, kosten van crisismanagement en reputatieherstel.

PRIVACY
Dekking voor de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens. Bijvoorbeeld claims van individuele getroffen personen en boetes die zijn opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

DIGITALE AANSPRAKELIJKHEID
Deze dekking dekt schade als bijvoorbeeld de website en een e-mail onbedoeld een virus verspreidt.

HACKING
De schade veroorzaakt door hackers is verzekerd. Bijvoorbeeld reparatie of vervanging van websites en data, kosten van forensisch onderzoek naar de oorzaak van een hacking en advies in systeembeveiliging.

AFPERSING
Beschermt wanneer een afperser de website, het netwerk e.d. gijzelt en dreigt deze te beschadigen of te vernietigen of informatie openbaar te maken (ransomware). U krijgt bijstand en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

OMZETVERLIES DOOR CYBERAANVALLEN
Dekt omzetverlies. Bijvoorbeeld wanneer door een DDos-aanval de webwinkel niet bereikbaar is.

Het nut van een cyberverzekering

Een essentieel aspect, en volgens veel verzekerden zelfs hét belangrijkste aspect, van de cyberverzekering is de hulpverlening. Hiervan maakt u gratis gebruik wanneer u een cyberverzekering afsluit. De hulpverlening is erop gericht om schade te beperken en bedrijfsactiviteiten snel te kunnen hervatten.

De hulpverlening bestaat uit:
– Een 24/7 helpdesk.
– Forensisch experts (voor het onderzoeken van de toedracht en de omvang en het herstel).
– De tijdige melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt gecoördineerd.
– Juridische bijstand.
– PR-bureau voor communicatie-advies.

De kosten voor forensisch onderzoek bedragen vaak duizenden euro’s per dag. Ook juridische bijstand is erg kostbaar, maar essentieel wanneer u een cyberincident heeft. Deze mensen zijn bekend in het woud van regels en procedures en zijn de aangewezen personen om uw bedrijf weer snel productief te maken.

Vrijblijvend voorstel ontvangen?

Cybercriminaliteit kan ieder bedrijf raken met hoge kostenposten tot gevolg. Graag kijken wij samen met u vrijblijvend naar de mogelijkheden om dit risico af te dekken.

Heeft u vragen of wenst u een voorstel van ons te ontvangen? Neem dan contact op met ons kantoor, wij helpen u graag!