De inval van Rusland in Oekraïne heeft op veel zaken in onze maatschappij effect. De nieuwe sancties die door de EU worden opgelegd, raken ook verzekeraars en daarmee mogelijk ook jou.

AUTO
Reis je af naar Oekraïne om bijvoorbeeld familie op te halen, dan geldt dat schade aan je auto veroorzaakt door de oorlog niet gedekt is. Ook kan de verzekeraar onmogelijk hulp ter plaatse bieden.

WONING
Stel, je neemt vluchtelingen in huis of stelt je vakantiehuis ter beschikking. Ben je dan verzekerd voor eventuele schade? Dit verschilt per verzekeraar. Neem daarom met Ekelenkamp contact op om zeker te zijn van een juiste verzekeringsdekking. Ook kan het nodig zijn om je verhuurder of hypotheekverstrekker in te lichten wanneer je vluchtelingen onderdak biedt.

REISVERZEKERINGEN
Wanneer je een reis boekt, volg dan altijd de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze zijn leidend voor reisverzekeraars en kunnen gevolgen hebben voor de dekking van jouw reis- en annuleringsverzekering. Neem bij twijfel of vragen contact met ons op.

Reisadviezen aangescherpt
De kleurcode van het reisadvies van de Nederlandse overheid is ‘rood’ voor heel Oekraïne. Dat betekent dat het te gevaarlijk is om naartoe te reizen. De overheid heeft aangeraden om er in geen geval heen te reizen en heeft duidelijk gemaakt dat zij niet kunnen helpen. Ook voor aan Oekraïne en Rusland grenzende landen zijn aangescherpte reisadviezen uitgegeven.

Reisverzekering
Ben je op dit moment in Oekraïne? Registreer jezelf dan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo weten zij dat je in het land bent en daarmee blijf je op de hoogte van de laatste informatie. Als het reisadvies rood is, zoals dat van Oekraïne, dan biedt jouw reisverzekering soms geen dekking voor schades die je oploopt wanneer je ervoor kiest om tóch af te reizen.

Annuleringsverzekering
Meestal is er geen dekking op de annuleringsverzekering, omdat u de reis liever niet meer maakt. Neem contact op met uw reisbureau, touroperator of vervoersmaatschappij om te overleggen over de mogelijkheden. Je hebt altijd het recht de reis te annuleren. Maar houd er rekening mee dat je verplicht bent de reissom te betalen die je op dat moment verschuldigd bent.

LEVENSVERZEKERING
Bij levensverzekeringen is de kans aanwezig dat overlijden als gevolg van oorlogshandelingen niet verzekerd is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je in een gebied verblijft met een negatief reisadvies. Voor Nederlandse militairen die op vredes- of humanitaire missie worden uitgezonden, is meestal een speciale regeling van kracht.

CYBERVERZEKERINGEN
Cyberverzekeringen richten zich niet specifiek op bedreigingen uit een land of regio en kennen daardoor in de regel geen specifieke uitsluiting(en). Maar, ‘oorlog’ kan in sommige gevallen opgenomen zijn als uitsluiting. Neem bij twijfel of vragen contact daarom contact met ons op. Vanwege de ontwikkelingen rond Oekraïne heeft het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC) een advies verspreid met een aantal ‘hapklare’ handelingsperspectieven (zie bullets hieronder) die zowel van toepassing kunnen zijn op verzekeraars zelf als hun zakelijke klanten. Veel nuttige en begrijpelijke preventietips zijn te vinden op de website van het Digital Trust Center (DTC).

In het algemeen geldt:

  • Houd je aan de basismaatregelen cybersecurity. De digitale aanvallen in de Oekraïne verschillen in methodiek, dit onderstreept de noodzaak van het naleven van de basismaatregelen.
  • De AIVD en het MIVD hebben recent een publicatie uitgebracht waarin ze zeven momenten benadrukken waarin een cyberaanval door statelijke actoren gestopt kan worden. Dit kan helpen uw digitale weerbaarheid tegen statelijke digitale aanvallen te verhogen.
  • Houd monitoring en detectie in de gaten. Neem bij verdacht netwerkverkeer contact op met het Computer Emergency Response Team (CERT).
  • Let specifiek op de basismaatregel ‘segmenteer netwerken’. Vooralsnog worden
    cyberaanvallen gericht ingezet in de regio Oekraïne. Voorkom dat een gerichte digitale aanval op een instantie in de regio overslaat op jouw systemen.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN
Het conflict in Oekraïne kan ook leiden tot juridische problemen. Denk aan problemen met geboekte of geannuleerde reizen, leveranciers die gekochte goederen niet leveren of afnemers die bestelde artikelen niet in ontvangst kunnen nemen. Rechtsbijstandsverzekeraars staan in die gevallen voor hun klanten (zowel particulier als zakelijk) klaar en helpen hen verder. Ook hierbij helpen wij je graag verder met jouw vragen.

SANCTIEWET- EN REGELGEVING
De sanctielijsten worden regelmatig aangepast op basis van verscherpte sancties door onder andere de Verenigde Naties (VN), de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU). Bedrijven en vooral financiële instellingen, waaronder verzekeraars, moeten momenteel extra alert zijn op toevoegingen aan de sanctielijsten in verband met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Sanctiewetgeving en verzekeraars
Onder de Nederlandse Sanctiewetgeving is het verboden om bij te dragen aan ondersteuning van een activiteit of transactie van een persoon, entiteit of land op de sanctielijsten. Er staan hoge boetes op het niet naleven van sanctiewetgeving. Voor verzekeraars is het van belang dat zij bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd en voor uitkering nagaan of de bij de verzekering betrokken personen (bijvoorbeeld de verzekeringnemer, de uitkeringsgerechtigde of de uiteindelijk belanghebbende) op een sanctielijst staan. Deze regels gelden ook ten aanzien van andere zakelijke relaties, zoals schadeherstelbedrijven of het cateringbedrijf op kantoor. Dan mag er geen zakelijke relatie worden aangegaan, zoals een verzekering sluiten. Ook mag er niet worden betaald of uitgekeerd. Een ‘hit’ moet bovendien worden gemeld aan de toezichthouder. Nederlandse verzekeraars leven sancties na die door de EU zijn opgesteld naar aanleiding van de situatie in Oekraïne. Sancties zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van onder andere het internationaal recht. In dit geval vanwege de oorlog in Oekraïne.

Heeft u nog vragen over dit artikel? Neem dan contact op met ons kantoor.
Dit kan telefonisch op 0548-616071 of per mail naar particulieren@ekelenkamp.nl.

Bron: verzekeraars.nl & Adfiz.nl