De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het Cyber Security Beeld Nederland (CSBN) 2021 gepubliceerd. Het CSBN geeft de trends, incidenten, dreigingen en uitdagingen op het gebied van cybersecurity weer en biedt ondernemers aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan. Onze partner Digital Trust Center (DTC), van het ministerie van Economische Zaken, heeft de belangrijkste punten uit dit onderzoek op een rij gezet.

Weerbaarheid onvoldoende
Ondernemers zijn steeds afhankelijker van de juiste werking van digitale systemen bij het aanbieden van hun diensten of producten. Dat betekent dat zij bij verstoringen direct de gevolgen (schade) daarvan ervaren. De NCTV constateert daarbij dat de weerbaarheid nog niet op orde is. Eenvoudige maatregelen zijn soms niet of te laat getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het (tijdig) updaten van hard- en software.

Kennisverschil in bedrijfsketen
De NCTV constateert ook dat er een groot kennisverschil is bij organisaties op het gebied van cybersecurity en digitale weerbaarheid. Dit leidt tot problemen omdat bedrijven of organisaties in een keten zitten, waarbij een incident bij de één, impact kan hebben bij een ander. De AFM vroeg hier voor onze eigen sector recent aandacht voor in het kader van uitbesteding.

Schade
De door een cyberincident veroorzaakte schade is vaak groot; direct bijvoorbeeld aan systemen en het missen van productie of omzet, maar ook op de lange termijn (boetes van toezichthouders, reputatieschade en verlies van contracten). Veel gevolgen van een cyberincident kunnen voorkomen worden door tijdig passende preventiemaatregelen te treffen. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om na te denken over relevante maatregelen die passen in een actueel bedrijfscontinuïteitsplan.

Covid-19
Steeds vaker spelen cybercriminelen in op de actualiteit, zoals de coronacrisis. Deze crisis appelleerde sterk aan het (on)veiligheidsgevoel van mensen. Criminelen maken daar handig gebruik van door mensen en bedrijven te verleiden om te klikken op links. Ook digitale vergadervoorzieningen, werken-op-afstand applicaties en onderliggende netwerkmogelijkheden zoals VPN, waren specifiek een doelwit van criminelen. Sowieso stelt thuiswerken andere eisen aan beveiliging.

Tips en uitdagingen
De NCTV geeft een aantal concrete tips: te beginnen bij het actief blijvend nadenken over de risico’s die je loopt en de maatregelen die nodig zijn om die risico’s te verkleinen of te ontwijken. Zorg dus voor het verkleinen van de impact van een digitaal incident. De 5 basisprincipes van digitaal veilig ondernemen van het DTC geven hier concreet invulling aan. In het CSBN worden verder de volgende uitdagingen voor organisaties genoemd:

  • Weerbaarheid is een teamprestatie: samenwerking binnen een organisatie is cruciaal om te zorgen dat risico’s worden gemanaged;
  • Om abstracte risico’s tastbaar te maken helpt het gebruik van scenario’s;
  • Het vertalen van risico’s naar geld en beschikbaarheid helpt om risico’s met elkaar te vergelijken;
  • Door te testen kom je tot inzicht in de daadwerkelijke problemen die je hebt;
  • Informatiedeling met anderen is de sleutel tot het verhogen van de weerbaarheid van organisaties (twee weten meer dan één).

Cyberverzekering
Met een cyberverzekering bent u snel in staat te reageren op cybercrime, om zo de materiële en immateriële schade te beperken. Door een helpdesk welke 24/7 bereikbaar is, Forensisch experts (voor het onderzoeken van de toedracht en de omvang en het herstel), coördinatie van een tijdige melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens, juridische bijstand en een PR-bureau voor communicatie-advies beschikt u over een volledig team van experts welke uw bedrijf zo snel mogelijk weer operationeel krijgen.

Naast de praktische hulp dekt de verzekering ook o.a. de volgende kosten:

-bedrijfsschade
-betaling losgeld
-Herstel ICT-systemen
-Boete Autoriteit Persoonsgegevens
-Kosten van gestolen of verloren bestand
-Reputatiekosten
-Aansprakelijkheidskosten en kosten van verweer

Ekelenkamp biedt een cyberverzekering aan welke is gebaseerd op de grootte van uw bedrijf. Premie en voorwaarden zijn daarbij aangepast op uw huidige bedrijfssituatie.

Meer weten over cyberrisico’s?
Wilt u meer weten over uw cyberrisico’s en het verzekeren van deze risico’s? Neem dan contact op met een van onze regisseurs. Wij helpen u graag!

Dit kan telefonisch op 0548-616071 of per mail naar bedrijven@ekelenkamp.nl.

Bron: adfiz.nl