Het aantal zonnepanelen in ons land neemt razendsnel toe. En daarmee ook de kans dat de panelen betrokken raken bij een brand, waardoor de deeltjes zich in de omgeving kunnen verspreiden. Een nieuw risico, ook voor verzekeraars. Want, wie ruimt de deeltjes op? Wie is verantwoordelijk? En hoe zit dat met de opruimingskosten? Vallen die onder de dekking?

Opruimingskosten

Bij het opruimen van zonnepanelendeeltjes komt u drie begrippen het meeste tegen: opruimingskosten, saneringskosten en verontreiniging. De opruimingskosten zijn vaak aanvullend meeverzekerd op bijvoorbeeld een Gebouwenverzekering, maar die aanvullende dekking is vaak beperkt tot alleen de ‘kale’ opruimtingskosten.
Zo kan u als klant alleen de opruimingskosten hebben verzekerd, maar geen andere kosten en schade, waaronder onderzoekskosten of zaak- en bedrijfsschade. Ook kan het zo zijn dat alleen de opruimingskosten op zijn eigen locatie of die van zijn directe buren zijn verzekerd. Er zijn voorbeelden bekend waarbij de zonnepanelendeeltjes kilometers verder terecht zijn gekomen. Dus het kan een overweging zijn om de opruimingskosten wat breder mee te verzekeren.

Sanering(skosten)

Het voorbeeld van de Gebouwenverzekering is niet geheel toevallig gekozen. Zonnepanelen liggen vaak op (agrarische) gebouwen en soms is maximaal tien procent van de verzekerde som gedekt voor de opruiming. Stel dat een gebouw is verzekerd voor vier ton en er ligt voor twee ton aan zonnepanelen op het dak. Dan bedraagt de herbouwwaarde zes ton en zijn de opruimingskosten eventueel meeverzekerd voor maximaal 60.000 euro.
Het tweede begrip, saneren, komt in de praktijk neer op ‘het opruimen van een verontreiniging’. Een bijzondere opruiming dus, die standaard is gedekt op de Milieuschadeverzekering (MSV).

Verontreiniging

Een van de belangrijkste bijzonderheden van die MSV is namelijk dat de op te ruimen stof altijd een verontreinigend karakter moet hebben. En hoewel er nog veel discussie kan worden gevoerd over het verontreinigende karakter van zonnepanelendeeltjes is doorgaans de stelling dat ze vooralsnog geen verontreinigende werking hebben.
Die stelling zal altijd discutabel blijven, zeker als er in de toekomst weer andere soorten/materialen opduiken, maar vooralsnog is er geen sprake van verontreiniging in de zin van de wet én van de MSV. De huidige maatstaf voor verontreiniging (‘de aanwezigheid van een stof in een concentratie waarbij een milieunorm wordt overschreden’) wordt door de overheid gesteld en zolang er geen norm wordt overschreden, is er bij de verspreiding van zonnepanelendeeltjes geen sprake van verontreiniging.

Milieuschadeverzekering

Er blijven in dit geval twee verzekeringen over die een oplossing kunnen bieden: de Gebouw- (of opstal-) en de milieuschadeverzekering (MSV). De gebouwverzekering vanwege het niet verontreinigende karakter van de zonnepanelendeeltjes en de MSV, omdat deze standaard al voorziet in een aantal dekkingen die verdergaan dan alleen opruimen. Er geldt dan wel een aantal aandachtspunten waar zowel verzekeraars als klanten rekening mee moeten houden. Een van de belangrijkste bij de gebouw- of opstalverzekering is weten of de zonnepanelen (en dus ook de opruimingskosten) wel zijn (mee)verzekerd als de eigenaar van het gebouw en van de panelen niet dezelfde is. En bij de MSV is een belangrijk aandachtspunt of de zonnepaneeltjes wel specifiek in de polisvoorwaarden worden genoemd, omdat deze niet binnen de definitie van verontreiniging vallen en dus niet standaard worden meeverzekerd.

Dit laatste is echter niet altijd meer het geval. Enkele verzekeraars hebben inmiddels toegezegd dekking te bieden voor schade door zonnepaneeldeeltjes. Door deze dekkingsuitbreiding proberen verzekeraars bij te dragen aan de overstap van fossiele naar duurzame energie.

Meer informatie over het verzekeren van zonnepanelen of het risico op milieuschade?

Wenst u meer informatie te ontvangen over verzekeringsmogelijkheden? Neem dan contact op met een van onze regisseurs. Wij helpen u graag.

Dit kan telefonisch op 0548-616071 of per mail naar bedrijven@ekelenkamp.nl.

Bron: verzekeraars.nl