Verzekeraars vragen ieder jaar achteraf bedrijfsgegevens op zoals omzet- en loongegevens.

Waarom is het van belang om deze informatie tijdig aan te leveren?

Een verzekeringsdekking welke aansluit op jouw bedrijf

Onder andere aansprakelijkheids-, bedrijfsschade-, en verzuimverzekeringen zijn gebaseerd op variabele gegevens van een bedrijf zoals omzet of jaarloon.

Op basis van o.a. de omzet of het jaarloon berekent de verzekeraar het risico dat dat de verzekeraar loopt en welke premie daarvoor gerekend dient te worden. Door een naverrekening sluit de verzekering altijd aan op de juiste bedrijfsgegevens en betaal je nooit te veel.

Nadere uitleg

Stel je voor, je hebt een bedrijf met een omzet van € 500.000,- en jaarloon van € 120.000,- in jaar 1 (2019).

Na de eerste maand van jaar 2(2020) lijkt de omzet flink te stijgen. In de maanden erna vlakt dit af en lijkt er zelfs minder vraag naar jouw product te zijn dan vorig jaar. Uiteindelijk komt de omzet voor dit bedrijf in jaar 2 uit op € 400.000,-.

Het zou niet handig zijn dat iedere schommeling in de omzet gemeld moet worden bij de verzekeraar. Waar het in jaar 2 van dit voorbeeld eerst zeer goed leek te lopen, is de omzet later toch gestagneerd.

Om deze reden worden bedrijfsgegevens maar 1 keer per jaar, achteraf opgevraagd. Zo ben je wel het hele jaar verzekerd en betaal je achteraf de juiste premie. In dit voorbeeld zou het bedrijf premie terug ontvangen omdat de omzet lager is uitgevallen.

Bijzonderheden

Bovenstaand voorbeeld gaat niet altijd op. 2019 was voor veel bedrijven een goed jaar. Door de coronacrisis zijn bedrijven in 2020 in verschillende sectoren veel minder omzet gaan draaien. Het bedrijf uit bovengenoemd voorbeeld betaalt in 2020 een voorschotpremie over de omzet van afgelopen jaar, namelijk € 500.000,-.

Het bedrijf denkt door de coronacrisis nog geen 25% omzet te draaien van de omzet uit 2019. In dit geval is het aan te raden om tussentijds een schatting van de actuele jaaromzet door te geven aan de verzekeringsadviseur. In overleg met de verzekeraar kunnen de mogelijkheden bekeken worden om de verzekering tussentijds aan te passen.

Zo betaal je in lastige tijden niet te veel premie en blijft het bedrijf goed verzekerd.

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen?

Neem dan contact op met Ekelenkamp. Dit kan telefonisch op 0548-616071 of per mail: bedrijven@ekelenkamp.nl.