Dienstverleningsdocumenten

Download hieronder onze dienstverleningsdocumenten:

Adfiz

Ekelenkamp, Regisseurs in Zekerheid is lid van Adfiz, de grootste branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Dat betekent dat we ervoor kiezen om ons kwalitatief te onderscheiden. Dat we ervoor kiezen te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die de consument meer zekerheid geven. En dat we ons onderwerpen aan onder meer gedragscodes op het gebied van onafhankelijkheid van advies en integriteit.
www.adfiz.nl

Register Intermediair in Financiële Diensten

De doelstelling van het Register is om de kwaliteit van de dienstverlening transparanter te maken en de klant een garantie voor deskundigheid te bieden. Een Registeradviseur hecht veel waarde aan vakbekwaamheid en de kwaliteit van de dienstverlening. Precies daarom heeft Ekelenklamp, Regisseurs in Zekerheid zich in dit register laten inschrijven.
www.rifd.nl

Autoriteit Financiële Markten

De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ekelenkamp, Regisseurs in Zekerheid is bij de AFM geregistreerd en heeft een wettelijke vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten.
www.afm.nl

Kifid

Ekelenkamp, Regisseurs in Zekerheid besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van de dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is, horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus en beschouwen we als  een kans om onszelf te verbeteren. Daarom kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
www.kifid.nl