Beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten wordt in december een bescheiden winstuitkering uitgekeerd. De directie beslist hierover; alle medewerkers ontvangen dan dezelfde (netto) uitkering. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris.

Neemt contact met ons op