Steeds meer mensen rijden in een elektrische auto. Dit is goed voor het milieu en vaak een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. In parkeergarages worden ook steeds meer elektrische auto’s geparkeerd én opgeladen. Als een elektrische auto vlamvat dan is de brand niet of nauwelijks te blussen. Hierdoor kan veel schade ontstaan. Niet alleen aan de parkeergarage zelf, maar aan het gehele pand. Een veilige inrichting van een parkeergarage en laadpalen is daarom belangrijk.

Het risico voor de parkeergarage
Als een elektrische auto in een parkeergarage vlamvat, kan er veel schade ontstaan. Dit kan grote gevolgen hebben voor het gehele gebouw. De temperatuur is veel hoger dan bij een auto met brandstof. En de brand duurt veel langer. De brandweer kan de auto alleen gecontroleerd laten uitbranden. Het gebouw is vaak niet berekend op de hoge temperaturen en lange brandduur. Ook de eventueel aanwezige woningen of bedrijfsruimtes boven of naast de parkeergarage kunnen verloren gaan. Het herstel van het gebouw duurt vaak lang. In het ergste geval moet het gehele gebouw worden afgebroken.

Voorkom of verminder schade

  • Voorzie grote parkeergarages en parkeergarages onder hoogbouw van een sprinkler- of watermistinstallatie. Dit kan een brand beheersbaar houden en grote schade voorkomen. Laat hierbij een voorziening aanbrengen zodat bij brand automatisch de stroom op de laadpalen wordt uitgeschakeld.
  • Plaats laadpalen het liefst zo ver als mogelijk van het gebouw af. Bij voorkeur buiten de parkeergarage of eventueel op het parkeerdak. Is dit niet mogelijk? Plaats de laadpalen dan bij de in- en uitrit of bij gevelopeningen. Zo kan de brandweer de elektrische auto’s beter bereiken. Vermijd plaatsing in de buurt van het trappenhuis en de lift.
  • Reserveer aparte parkeerplaatsen voor elektrische auto’s. Ook als deze niet worden opgeladen.
  • Laat de parkeergarage bij de parkeerplaatsen voor elektrische auto’s extra brandwerend bekleden.
  • Houd minimaal vijf meter afstand tussen de elektrische auto’s en brandscheidingen zoals deuren en beglazing.
  • Laat tussen de parkeerplaatsen voor elektrische auto’s brandwerende tussenschotten plaatsen.
  • Vraag de installateur om een noodstop waarmee je de laadpalen snel uit kunt schakelen.
  • Laat de elektrische installatie en de laadpalen iedere vijf jaar inspecteren door een onafhankelijk SCIOS erkend inspectiebedrijf. Zij voeren een Scope 10 inspectie uit.
  • Zorg voor duidelijk instructies, zodat gebruikers van de parkeergarage weten wat ze moeten doen bij een calamiteit.

Welke veiligheidsnormen zijn van toepassing?
Er zijn nog geen wettelijke veiligheidsnormen gericht op elektrische auto’s in parkeergarages. Met deze preventietips kun je de kans op brand verminderen en de gevolgen beperken.

De gevolgen voor je verzekering
Laat je gebouwverzekering aanpassen als je laadpalen laat plaatsen. Soms gelden er specifieke preventievoorwaarden.

Meer informatie over het laden van elektrische auto’s in gebouwen?
Wilt u weten of het laden van elektrische auto’s in uw gebouw is verzekerd of welke voorwaarden er van toepassing zijn? Neem dan contact op met een van onze regisseurs. Wij helpen u graag!

Dit kan telefonisch op 0548-616071 of per mail naar bedrijven@ekelenkamp.nl.

Bron: nn.nl