Zekerheid betaalbaar maken

Risico’s horen bij het leven en kunnen we niet altijd vermijden. Maar de financiële gevolgen ervan kunnen we wel ondervangen. Afhankelijk van uw bezittingen en omstandigheden adviseren onze regisseurs in zekerheid u over de juiste persoonlijke verzekeringen.

  • Zorgverzekering
  • Auto/motorverzekering
  • Woonhuisverzekering
  • Inboedelverzekering
  • Aansprakelijkheid en rechtsbijstandverzekering
  • Reis en recreatie

Met elkaar moeten deze verzekeringen uw risico’s verantwoord afdekken. En dan is het zaak om oververzekering en daarmee te hoge premies te voorkomen. Daartegenover staat dat ongedekte risico’s  door onderverzekering te allen tijde moeten worden vermeden. Samen met u zoeken onze regisseurs naar de juiste balans tussen risico’s die u zelf kunt dragen, het verzekeren van onverantwoorde risico’s en het voorkomen van te hoge premiekosten.

Onze zekerheden voor al uw verzekeringen

  • Onbezorgd leven
  • Eigen regie over uw verzekeringen
  • Een passend en persoonlijk advies