Uitgelicht: Pensioenbedrag ineens

In het nieuwe pensioenakkoord is ook de mogelijkheid opgenomen om een bedrag ineens op te nemen. Deze mogelijkheid is er vanaf 01 januari 2023, aan een dergelijke uitkering zijn wel een aantal regels verbonden:

 • U mag maximaal 10% van uw pensioen in één keer opnemen.
 • U kunt ook een kleiner deel opnemen. Bijvoorbeeld 5%.
 • De optie bestaat alleen voor uw eigen ouderdomspensioen. Uw partner of kinderen kunnen dus geen bedrag ineens opnemen als u onverwacht overlijdt.
 • U mag het bedrag ineens overal aan besteden.
 • Na afkoop van 10% moet uw levenslange ouderdomspensioen meer zijn dan € 503,24 bruto per jaar ( cijfer 2021).
 • U kunt het bedrag ineens niet combineren met de keuze voor hoog-laag. Hoog-laag betekent dat u de eerste jaren van uw pensioen een hogere uitkering krijgt en de jaren erna een lagere.
 • De wet over het bedrag ineens is nog niet definitief. Maar het kan zijn dat een bedrag ineens straks gevolgen heeft voor het partnerpensioen als u overlijdt. In bepaalde gevallen kan dat dan lager worden door het bedrag ineens. Als dat zo is, moet uw partner ermee instemmen dat u een bedrag ineens wil opnemen.

Consequenties/aandachtspunten bedrag ineens

 • Uw maandelijkse pensioen gaat omlaag. Dus als u op uw pensioendatum kiest voor een bedrag ineens, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de levenslange uitkeringen. Kijk daarom goed of u voor de rest van uw leven genoeg pensioen overhoudt nadat u een bedrag ineens opneemt. Medewerkers kunnen bij de pensioenverzekeraar of pensioenfonds checken hoe hoog de levenslange uitkering zal worden wanneer zij een bedrag ineens opnemen.
 • U gaat mogelijk meer belasting betalen. Door het bedrag ineens kan uw inkomen namelijk in een hogere belastingschijf vallen. Misschien houd u dus netto minder over van het bedrag ineens dan u had verwacht.
 • U kunt het bedrag ineens op uw daadwerkelijke pensioendatum laten uitkeren. Gaat u eerder met pensioen dan uw AOW-leeftijd? Dan kunt u dat bedrag mogelijk uitstellen tot de datum waarop u AOW krijgt. Of een ander vast moment daarna. Dat moet de overheid nog bepalen. Het voordeel van uitstellen? Ná uw AOW-datum betaalt u minder belasting.
 • Heeft u recht op toeslagen? Zoals zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan het zijn dat u die tijdelijk niet meer krijgt. Want uw inkomen wordt gedurende één jaar wat hoger door het bedrag ineens.

Advies

Doordat de mogelijkheden voor de medewerkers verder worden uitgebreid is het verstandig dat zij advies inwinnen en ook weten welke consequenties bepaalde keuzes hebben. Voor verdere informatie hierover of andere mogelijkheden op pensioeningangsdatum voor uw medewerkers zijn wij ze graag van dienst.

Vragen?

Mocht u of medewerk(st)ers vragen hebben over het partnerpensioen of andere vragen over de pensioenregeling vernemen wij dit graag!

Telefoon : 0548-616071

Mail : bedrijven@ekelenkamp.nl