Preventietips brandbare buitenopslag

Slaat u buiten zaken op? Dat brengt risico’s met zich mee, zoals diefstal en brandstichting. Rook en roet kunnen veel schade aanrichten en bovendien kan het vuur overslaan naar uw gebouwen. Wist u dat bij ongeveer 20% van de branden sprake is van brand in afvalcontainers en in spullen die buiten zijn opgeslagen en tweederde hiervan is aangestoken? Met onderstaande tips verkleint u de kans op brand aan de zaken die buiten staan.

-Verminder de kans op brandstichting

– Houd zo veel mogelijk afstand tussen de opslag en uw gebouwen. Houd hiervoor als algemene richtlijn minimaal tien meter aan.
– Sla niet meer pallets, kratten en overige brandbare materialen op dan nodig is.
– Plaats emballage, afval en andere brandbare goederen niet onder luifels en afdaken.
– Vuile poetsdoeken, verfresten en sigarettenafval kunnen door zelfontbranding brand veroorzaken. Maak daarom gebruik van metalen afvalcontainers met gesloten deksel.
– Controleer aan het einde van de werkdag of de containers goed afgesloten zijn en deze op voldoende afstand van de gebouwen staan.

U kent het vast wel: de vracht is gearriveerd en er is te weinig ruimte in het magazijn om al het afval en de emballage op te slaan. De oplossing is al snel het buiten opslaan van deze spullen. Dit brengt risico’s met zich mee. Vooral niet goed afgesloten containers met brandbaar materiaal die tegen een gevel aan staan, zijn aantrekkelijk voor pyromanen en vandalen. Voorzorgsmaatregelen om brand te voorkomen zijn voor u als ondernemer van essentieel belang.

In 2014 heeft het Verbond van Verzekeraars onderzoek gedaan naar afval- en containerbranden. Hieruit bleek dat in ruim een jaar tijd achttien bedrijven, zes scholen/sportverenigingen, zes horecagelegenheden en twintig woningen zware brandschade opliepen. De geschatte schade bedroeg 20 miljoen euro. Bij sommige ondernemers eindigde de brand zelfs in een faillissement.

Met de juiste voorzorgsmaatregelen kunt u de kans op brand verkleinen. Enkele tips:

– Sla uw spullen zoveel mogelijk binnen op.
– Richt voor buitenopslag een vaste plek in, buiten het bereik van vandalen.
– Gebruik voor afvalopslag containers die zijn voorzien van een slot. Informeer bij uw afvalinzamelingsbedrijf naar de mogelijkheden.
– Zet geen afvalmaterialen naast de containers. Overweeg een grotere container of een extra ophaaldag als u meer afval heeft dan in de container past.
– Zet uw containers vast, zodat anderen deze niet kunnen verplaatsen.
– Controleer aan het einde van de werkdag of het terrein is afgesloten zodat de buiten opgeslagen materialen niet bereikbaar zijn voor derden.
– Ga in gesprek met uw buren als de buitenopslag op het naastgelegen terrein een brandgevaarlijke situatie oplevert voor uw bedrijf.

Wijs ook andere ondernemers op de risico’s van het buiten opslaan van spullen. Niet alleen de eigen buiten opgeslagen materialen vormen een risico, ook de afvalcontainer van de buren kan een gevaar vormen voor uw onderneming.

Bron: Nationale Nederlanden