Officieel moet elke ondernemer met personeel een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie hebben, ofwel een RI&E. Een verplichting vanuit de Arbowet, waar nog niet elke ondernemer aan voldoet. Terug van vakantie? Een goed moment om er ook voor jouw onderneming een op te stellen. Al gedaan? Grijp de gelegenheid dan aan voor een update. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe manieren van werken bijgekomen en welke risico’s brengen die mee?

Een RI&E is simpel gesteld een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in je bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Denk aan snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, maar ook aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of blootstelling aan op termijn gevaarlijke stoffen. Ook de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus horen thuis in de RI&E. Bij inventariseren stopt het niet: er moet vervolgens uiteraard ook een plan komen om de risico’s te verkleinen door preventie.

Verzekeringen
Wie de inspectie SZW op bezoek krijgt en geen RI&E heeft, riskeert een boete. Maar het naleven van de RI&E verplichting is ook belangrijk voor je zakelijke verzekeringen. Verzekeraars gaan er van uit dat je je houdt aan de wettelijke verplichtingen. Bovendien speelt preventie ook bij verzekeringen een grote rol. De RI&E komt met name in beeld bij verzuimverzekeringen en werkgeversaansprakelijkheid en niet-naleving ervan kan invloed hebben op de dekking.

Start nu aan de RI&E
Via de website www.rie.nl kun je direct beginnen aan het opstellen van de RI&E. Kom je er niet uit of heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze regisseurs. Wij helpen je graag!

Dit kan telefonisch op 0548-616071 of per mail naar bedrijven@ekelenkamp.nl.

Bron: adfiz.nl