Het moment is eindelijk daar, je gaat samenwonen met je partner. Mogelijk verhuis je van je ouderlijk huis naar het huis van je partner, of heb je zelf al een woning? In welk huis ga je dan wonen? Wat doe je met de dubbele spullen? Bij samenwonen ontkom je niet aan regelwerk.

Bespreek jullie geldzaken en zet ze op een rij

Welke inkomsten en bezittingen hebben jullie? Wees open en eerlijk naar elkaar, ook over schulden. Zet jullie bezittingen en schulden in een overzicht.

Maak een overzicht van inkomsten en uitgaven

Je kunt hiervoor een huishoudboekje gebruiken. Je krijgt zo bovendien inzicht in jullie uitgavenpatroon. Zo weet je precies hoeveel jullie per maand kunnen besteden. Online kun je ook verschillende huishoudboekjes vinden welke je hier bij ondersteunen.

Leg afspraken vast in een samenlevingsovereenkomst

Een samenlevingsovereenkomst biedt allerlei voordelen (link naar de website van Het Juridisch Loket). Zo leg je vast wie wat betaalt. Bekijk hier tips (link naar de website van het Nibud) van het Nibud over wie wat betaalt. Ook kun je opnemen welke bezittingen en schulden jullie hadden op het moment van samenwonen.

Afspraken over verdelen van pensioen als jullie uit elkaar gaan

Voor gehuwden en geregistreerde partners zijn er wettelijke regels over het verdelen van het opgebouwde ouderdomspensioen bij uit elkaar gaan. Voor samenwoners zijn er geen wettelijke regels. Maar jullie kunnen in de samenlevingsovereenkomst wel afspreken dat jullie de wettelijke regels volgen. Dan zet je in de samenlevingsovereenkomst dat de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is. De pensioenuitvoerder hoeft niet te werken aan de verdeling van het ouderdomspensioen, maar doet dat vaak wel. Als de pensioenuitvoerder niet meewerkt, moeten jullie geld aan elkaar overmaken nadat het pensioen is ingegaan.

Denk aan een verblijvingsbeding

Een verblijvingsbeding is een afspraak in jullie samenlevingsovereenkomst. Overlijdt een van jullie? Dan worden bezittingen die eerst van jullie samen waren, eigendom van de langstlevende partner. De familie van de overlijden partner krijgt niets van jullie gezamenlijk bezit. Zonder verblijvingsbeding zouden zij daar wel recht op hebben. En misschien moet je dan wel jullie gezamenlijke woning verkopen. Vraag eventueel advies, bijvoorbeeld bij de Notaristelefoon (link naar de website Notaris.nl).

Naar de notaris voor een samenlevingsovereenkomst?

Bedenk of jullie zelf een samenlevingsovereenkomst opstellen of hiervoor naar de notaris gaan. Vaak is een notariële overeenkomst nodig voor je pensioenfonds en bij overlijden betaalt de achterblijvende partner minder erfbelasting.

Overweeg een testament te laten maken

Als je samenwoont zonder testament, dan gaan alle bezittingen van je partner naar de familie van je partner. Dat geldt ook voor bezittingen die voor een deel van jou zijn. Gezamenlijke bezittingen worden helemaal van jou met een verblijvingsbeding. Hebben jullie kinderen? Dan is het vrijwel altijd slim om een testament op te stellen. Ga hiervoor naar de notaris.

Notaris te duur?
Voor een samenlevingsovereenkomst kun je naar de notaris. Een testament kan alleen via de notaris. Zorg ervoor dat je niet teveel betaalt en ga op zoek naar de goedkoopste notaris. Is jouw inkomen maximaal € 27.900 (2020) of verdienen jullie samen maximaal € 39.400 (2020) en is jullie vermogen lager dan €30.846? Dan heb je misschien recht op een lager tarief. Hiervoor heb je een inkomensverklaring (link naar de website van de Rijksoverheid) nodig.

Open een gezamenlijke rekening voor vaste lasten en onvoorziene uitgaven

Het is handig om een gezamenlijke rekening te openen waarop jullie iedere maand een vast bedrag storten. Dit is voor de vaste lasten. Daarnaast kun je een vast bedrag per maand opzij leggen voor onvoorziene uitgaven en voor vakanties.

Koophuis of huurhuis?

Gaan jullie verhuizen naar een ander koop- of huurhuis, of trekt een van jullie bij de ander in?

Huurhuis: de ene partner trekt bij de ander in
Het huurcontract staat op naam van de partner die er al woont. Vraag aan de verhuurder of de intrekkende partner medehuurder mag worden. Dat is om twee redenen slim:

Bij overlijden kan de langstlevende partner in de woning blijven
Als jullie onverhoopt uit elkaar gaan, kunnen jullie zelf bepalen wie in de woning blijft.
Medehuurder worden kan alleen als jullie een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Daarnaast moet je nog aan een paar voorwaarden voldoen.

Huurhuis: jullie betrekken een andere woning
Zorg dat jullie allebei in het huurcontract staan als huurder. Dan regel je het meteen goed in het geval jullie uit elkaar gaan of een van jullie overlijdt.

Koophuis: de ene partner trekt bij de ander in
De kosten van de eigen woning kunnen jullie op verschillende manieren delen:

De intrekkende partner betaalt huur of betaalt een deel van de hypotheekrente.
De intrekkende partner betaalt ook mee aan de aflossing. Jullie maken afspraken over het verdelen van de winst of het verlies als het huis wordt verkocht.
De intrekkende partner wordt mede-eigenaar. Dan moeten jullie naar de notaris en betalen jullie overdrachtsbelasting. Kijk ook bij Koophuis: jullie kopen samen een andere woning.

Koophuis: jullie kopen samen een andere woning
Jullie worden allebei eigenaar van het nieuwe huis en betalen gezamenlijk de woonlasten. Hebben jullie geen testament en ook geen kinderen? Neem dan een verblijvingsbeding op in jullie samenlevingsovereenkomst.

Let op dubbele verzekeringen en abonnementen

Controleer welke verzekeringen en abonnementen jullie apart van elkaar hebben. De meeste verzekeringen kun je samen afsluiten. Wijzig één van de verzekeringen door op te zeggen en zet de andere op twee namen. Hiermee kun je kosten besparen.

Neem voorafgaand aan de verhuizing contact op met Ekelenkamp zodat de verzekeringsmogelijkheden en eventuele dubbele verzekeringen in kaart gebracht kunnen worden. Wij kijken samen met jou naar de beste verzekeringsopties en vergelijken deze bij verschillende verzekeraars.

Naast de standaard woonverzekeringen kan het ook lonen om de zorgverzekeringen samen te voegen. Mogelijk heeft een van beide een betere dekking of collectiviteitskorting waar de ander ook gebruik van kan maken.

Fiscaal partnerschap

Als je gaat samenwonen dan heeft dat meestal fiscale gevolgen. Bijvoorbeeld voor het verdelen van aftrekposten en het krijgen van heffingskortingen. Zorg dat je hier rekening mee houdt. Lees meer over fiscaal partnerschap (link naar de website van de Belastingdienst).

Meld elkaar aan bij de pensioenuitvoerder

Via je pensioenuitvoerder ben je vaak verzekerd voor nabestaandenpensioen. Bekijk in de pensioenregeling wanneer je partner recht heeft op dit pensioen. Vaak is een notariële samenlevingsovereenkomst nodig. Ook moet je je partner daarvoor aanmelden.

Let op je toeslagen

Ontvangen jullie toeslagen van de Belastingdienst en gaan jullie samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van je toeslagen. Bekijk daarom snel of je nog recht hebt op toeslagen en geef veranderingen door aan de Belastingdienst (link naar de website van de Belastingdienst)!

Als jullie kinderen krijgen

Zorg dan voor erkenning (link naar de website van de Rijksoverheid) en vraag het gezag (link naar de website van de Rijksoverheid) aan. Belangrijk: erkennen en gezag aanvragen is niet hetzelfde! Jullie moeten dit zelf regelen

Hulp nodig?

Zoals gezegd komt er veel kijken bij het samenwonen. Ekelenkamp kan je helpen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioen en bankzaken. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen doen? Neem dan contact op met een van onze regisseurs. Wij helpen je graag.

Dit kan telefonisch op 0548-616071 of per mail naar particulieren@ekelenkamp.nl.

Bron: wijzeringeldzaken.nl