Directe schadeafhandeling

Vanaf 1 juli 2021 starten verzekeraars met de Directe Schadeafhandeling bij schade aan WA-verzekerde personenauto’s. Je hebt als klant dan de keuze om de schade door de eigen verzekeraar te laten afhandelen.

Bij schade aan je auto door andermans toedoen moest je, wanneer je niet allrisk verzekerd bent en geen verhaalsrechtsbijstand hebt, zelf of via de verzekeringsadviseur naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij stappen. De Directe Schadeafhandeling brengt daar vanaf 1 juli 2021 verandering in. Deze geeft je als klant de keuze om de schade door de eigen verzekeraar af te laten handelen.

Wat verandert er voor jou?

Ekelenkamp blijft jouw aanspreekpunt voor schades. Heb je een autoschade? Bel ons of meld de schade via schade@ekelenkamp.nl. Wat nieuw is, is dat de schade door Ekelenkamp direct bij jouw verzekeraar gemeld kan worden. Dit heeft diverse voordelen zoals:

  • Schade wordt door Ekelenkamp sneller afgehandeld;
  • Je klopt gewoon aan bij Ekelenkamp en meldt de schade;
  • Je hoeft zelf niet op zoek naar de juiste verzekeraar van de tegenpartij;
  • Schade wordt eenvoudiger afgehandeld;
  • Je behoudt het recht om de verzekeraar van de aansprakelijke partij aan te spreken;
  • Jij als klant of Ekelenkamp hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij;
  • Verzekeraars en Ekelenkamp hebben nauwer contact met hun eigen klant. Wij kunnen daardoor werken aan een hogere klanttevredenheid en een sneller afhandelingsproces;
  • Verzekeraars en Ekelenkamp kunnen jou laten profiteren van dienstverlening die er al is voor eigen allrisk verzekerden. Zo kun je jouw voertuig via het netwerk van de verzekeraar laten herstellen, zodat je verzekerd bent van kwaliteit;

Start 1 juli 2021

Vanaf 1 juli wordt gestart met de afhandeling van materiële schade als gevolg van een botsing tussen een personenauto, verzekerd op een particuliere polis, en een ander Nederlands getekend motorrijtuig.

Het ander gekentekende motorrijtuig mag volgens de bedrijfsregeling dus ook een niet-particulier ander motorrijtuig zijn, maar het WA-verzekerde voertuig waarvan de schade afgehandeld gaat worden moet een personenauto zijn.

Meld je schade bij Ekelenkamp

Heb je een autoschade? Meld deze dan altijd eerst bij Ekelenkamp. Wij zullen voor jou nakijken of je gebruik kunt maken van deze snellere afwikkeling via WA-direct. Ook wanneer je geen gebruik kunt maken van de WA-direct regeling, zorgt Ekelenkamp voor de behandeling van jouw schade.

Vragen?

Vragen over WA-direct? Of heb je zelf een schade? Neem dan contact met ons op. Dit kan via 0548-616071 of per mail schade@ekelenkamp.nl.

Bron: NH1816.