In december 2020 heeft u de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) over 2021 ontvangen van de Belastingdienst. Nu blijkt dat de belastingdienst in sommige gevallen een fout heeft gemaakt en een te hoge premie berekent.

Het betreft gevallen waar een medewerker op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid werkzaam was bij meerdere werkgevers. Het uitkeringsbedrag is in deze gevallen te hoog doorbelast. In hoeverre deze fout u raakt als werkgever hangt af van de volgende factoren:

• U bent geen eigenrisicodrager voor de WGA (u betaalt dus een gedifferentieerde premie conform de beschikking)
• U heeft een SV loonsom hoger dan € 865.000
• U heeft geen herziene beschikking gekregen van de belastingdienst

Indien u twijfelt aan de juistheid van de beschikking en u voldoet aan bovengenoemde criteria adviseren wij u ons de beschikking te laten nakijken. Neemt u dan contact met ons op.

Indien u een loonsom heeft tussen € 346.000 en € 865.000 kunt u ook nadeel ondervinden van de fout maar dit zal dan zeer marginaal zijn. Echter indien u dit wilt kunnen we ook in die gevallen de WHK brief controleren.

Meer informatie over de Whk beschikking?

Wenst u meer informatie te ontvangen over de Whk beschikking? Neem dan contact op met een van onze regisseurs. Wij helpen u graag.

Dit kan telefonisch op 0548-616071 of per mail naar bedrijven@ekelenkamp.nl.