Wijzigingen personeelsbestand

Veel verzekeraars werken voor de verzuimverzekering en overige inkomensverzekeringen inmiddels met een digitaal administratiesysteem. Werkgevers kunnen hierdoor makkelijk mutaties in het werknemersbestand doorgeven. Te denken valt aan o.a. ziekmeldingen, in- en uitdiensttredingen, salariswijzigingen, wijziging in het aantal uren en soort dienstverband.

Het is belangrijk om tijdig personeelsmutaties door te geven aan de verzekeraar om te voorkomen dat een werknemer niet of niet correct verzekerd is. Denkt u hierbij ook aan de oproepkrachten en werknemers met een dienstverband met voor bepaalde tijd.

Wat zijn de gevolgen als u een wijziging in uw medewerkersbestand niet of te laat doorgeeft?

Verzekeraars willen uw melding van een nieuwe medewerker vaak binnen enkele weken na indiensttreding ontvangen. Doet u dat niet, dan is deze medewerker in veel gevallen niet verzekerd. Dat betekent dat u geen recht op vergoeding heeft voor deze medewerker.

Ontvangt de verzekeraar uw melding van een nieuwe medewerker alsnog, maar wel te laat? Dan nemen zij de medewerker in de module op vanaf de datum dat hij/zij is aangemeld, of – als dat later is – vanaf de ingangsdatum van de module. Vanaf die datum bent u ook premie verschuldigd voor deze medewerker.

Om er zeker van te zijn dat uw zaken rondom de verzuimverzekering goed geregeld zijn is ons advies om nieuwe aanmeldingen, ziekmeldingen en overige wijzigen direct te melden via het administratiesysteem van uw verzekeraar.

Heeft u vragen over het doorvoeren van de wijzigingen bij uw verzekeraar dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

Bron: Avéro Achmea