Wagenpark verzekering

Wagenparkverzekeringen

Een wagenpark verzekeren en beheren neemt behoorlijk wat administratieve tijd in beslag. Van nota’s verwerken tot het doorvoeren van mutaties en het up-to-date houden van alle polissen. Ekelenkamp kan u die administratieve rompslomp uit handen nemen. Ongeacht of het personenauto’s, bestelauto’s, werkmaterieel of vrachtwagenparken betreft. Graag stelt Ekelenkamp een passend wagenparkcontract voor u op. Dekking en premiestelling van uw polis bepaalt u uiteraard zelf.

Premievoordeel door tijdswinst

Na afsluiting van het contract verzorgen wij de verzekeringen en het beheer voor u. Maandelijks of per kwartaal ontvangt u bovendien een overzicht met daarop alle gegevens omtrent uw wagenpark. Inclusief mutaties en prolongatie. Alle mutaties rondom uw wagenpart levert u eenvoudig per email bij ons aan, zodat de backoffice van onze bedrijvendesk deze door kan voeren. Makkelijk en efficiënt. Deze snelle werkwijze bespaart ú tijd en óns kosten. Van dit voordeel laten wij ú graag profiteren. In de vorm van een aantrekkelijke rente.

Neem contact met ons op

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

De AVB (Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is € 2.500.000 of hoger. Veelal geldt een maximum van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar.

Verdere specificatie

De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein). Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Uitgesloten is ook schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

Neem contact met ons op

Brand- en bedrijfsschadeverzekering

Brand- en bedrijfsschadeverzekering

Een brand zorgt vaak voor enorme schade. Uw bedrijfsgebouw en materialen zijn verwoest. U kunt meestal niet verder met uw werk. Maar de vaste lasten moet u blijven betalen.

Voorkom een uitzichtloze situatie door brand. En verzeker u met onze uitgebreide Brand- en bedrijfsschadeverzekering.

Neem contact met ons op

Werkmaterieelverzekering

Werkmaterieelverzekering

De Werkmaterieelverzekering van Ekelenkamp biedt een complete dekking voor kostbaar werkmaterieel. U kunt de wettelijke aansprakelijkheid en het materieel verzekeren.

De Werkmaterieelverzekering vergoedt schade aan kostbaar materieel zoals vorkheftrucks, graafmachines, tractoren, en laadschoppen. Met deze verzekering beschikt u over de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking, en daarnaast bent u uitgebreid verzekerd tegen beschadiging en verlies van het verzekerde materieel.

De Werkmaterieelverzekering biedt zowel een WAM-dekking als een dekking voor het aansprakelijkheidsrisico dat u loopt bij het werken met uw materiaal. U heeft de keuze uit drie dekkingsvarianten: WA, WA + Beperkt Casco en WA + Uitgebreid Casco Bij de Uitgebreid Casco dekking is ook schade als gevolg van botsen, omslaan, brand of diefstal verzekerd

Neem contact met ons op

Cyberrisico’s / data-risk verzekering

Wat zijn cyberrisico’s?

Een gerichte (computer) hack of het verlies van een laptop kan grote gevolgen hebben. Verlies van klantinformatie of personeelsgegevens, het in verkeerde handen komen van betaalkaartgegevens, schade aan het IT netwerk of derving van online inkomsten en reputatieschade zijn zaken waar u liever niet mee te maken krijgt. Toch komt deze vorm van criminaliteit steeds vaker voor.

Cybercriminaliteit komt niet alleen bij de grotere bedrijven voor. Steeds vaker zijn juist ook de kleinere bedrijven slachtoffer van deze vorm van criminaliteit.

Het nemen van goede organisatorische maatregelen binnen het bedrijf en het installeren een antivirusprogramma en een firewall zijn maatregelen die u zelf kunt treffen.
Bent u toch slachtoffer geworden van een cyberaanval of hackers? Dan helpt een data-risk verzekering u snel weer op weg.

Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hackers of cyberaanvallen beperkt de schade.
Bij een verzekering tegen cybercriminaliteit krijgt u hulp van ervaren professionals. Deze professionals hebben een wereldwijd bereik met uitgebreide juridische expertise.
Meldt u een inbreuk? Dan staat een gezamenlijke team voor u klaar. Zij helpen u databases en websites te repareren, belanghebbenden te informeren en juridische kosten te beperken.

De verzekering biedt dekking tegen risico’s als systeeminbraak, privacy, digitale aansprakelijkheid, hacking, afpersing en omzet verlies door cyberaanvallen. Tevens zijn gestolen banktegoeden beperkt meeverzekerd. Het is mogelijk om deze dekking apart te verzekeren tegen uitgebreidere voorwaarden.

Meldplicht datalekken

Ook gaat op 1 januari 2016 de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden)
direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Is de meldplicht datalekken ingegaan en meldt u een datalek ten onrechte niet bij het CBP? Dan kan het CBP u een boete geven. De maximale boete is € 810.000.
Let op: dit bedrag is de geldboete van de zesde categorie van artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Momenteel is dit € 810.000, maar per 1 januari 2016 geldt mogelijk een hoger bedrag.

Wanneer moet een datalek worden gemeld?

Bekijk het in ons overzicht.

Neem contact met ons op

Onze zekerheden voor uw bedrijf

  • Alle bedrijfsverzekeringen onder 1 dak
  • Zekerheid in zorgeloos ondernemen
  • Een advies passend bij uw bedrijf

Uw bedrijf is bij Ekelenkamp in goede handen, onze regisseurs in zekerheid zorgen er voor dat u zorgeloos kunt ondernemen

Wido Ekelenkamp & Martijn Boerrigter