Voorkom hoge kosten met een cyberverzekering

Door cybercrime kan uw bedrijf volledig stil komen te liggen met omzetverlies tot gevolg. Met een cyberverzekering verzekert u uw bedrijf tegen dit omzetverlies.

Standaard meeverzekerd
Naast het omzetverlies zijn bij een cyberverzekering de volgende onderdelen standaard meeverzekerd:

  • Bedrijfsschade
  • Betaling losgeld
  • Herstel ICT-systemen
  • Boete Autoriteit Persoonsgegevens
  • Kosten van gestolen of verloren bestand
  • Reputatiekosten
  • Aansprakelijkheid en kosten van verweer

Een complete dienstverlening van A tot Z!

Bent u slachtoffer van cybercrime of is er sprake van een datalek door een fout van een werknemer? Met een cyberverzekering staat een helpdesk klaar welke 24/7 bereikbaar is. De helpdesk beoordeelt tijdens uw melding welke vervolgstappen nodig zijn. Zo kunnen er forensisch experts worden ingeschakeld om de toedracht en omvang van het incident te onderzoeken, staat een juridisch team klaar om de met regelgeving samenhangende gevolgen te managen en kan een PR-bureau worden ingeschakeld voor communicatie-advies richting uw klanten en/of het opzetten van een extern callcenter. Ook wordt indien van toepassing de noodzakelijke meldingen gedaan bij instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kosten voor deze complete dienstverlening vallen geheel onder de cyberverzekering (tot het maximum verzekerd bedrag welke genoemd staat op uw polisblad en/of polisvoorwaarden).

Bespaar kosten en tijd

De cyberverzekering is er op gericht om schade door cybercrime of een datalek zo veel mogelijk te beperken. Door inschakelen van diverse experts welke dagelijks met soortgelijke zaken bezig zijn, kan adequaat worden gehandeld.

Dit bespaart u veel zorgen, kosten én tijd! Heeft u geen cyberverzekering en bent u slachtoffer van cybercrime of een datalek? Dan moet er veel zelf geregeld worden, denk aan het inschakelen van uw ICT beheerder voor herstel van computer/telefonie/website systemen, melding maken met de Autoriteit Persoonsgegevens, aangifte doen bij de politie, medewerkers en vervolgens ook klanten op de hoogte brengen van een datalek.

Kosten voor deze diensten komen zonder verzekering voor eigen rekening. Dit zijn kosten bovenop het omzetverlies door stilstand van het bedrijf.

Schadevoorbeelden
Een verzekeraar heeft diverse praktijkvoorbeelden in beeld gebracht waarbij de meest voorkomende kosten per voorbeeld gespecificeerd staan.

Klik hier om de schadevoorbeelden te bekijken.

Vrijblijvend advies en verzekering aanvragen
Heeft u vragen over de cyberverzekering of wenst u de verzekering aan te vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier. Onze regisseurs in zekerheid helpen u graag en nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Onze zekerheden voor uw bedrijf

  • Alle bedrijfsverzekeringen onder één dak
  • Zekerheid in zorgeloos ondernemen
  • Een advies, passend bij uw bedrijf