Risicomanagement voor ondernemers

Ondernemen is risico’s durven nemen. Maar niet alle risico’s zijn zomaar te dragen. Vandaag de dag maken o.a. wetgeving en mondige consumenten dat risicomanagement, ook in het MKB, tot een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsstrategie moet behoren. Ekelenkamp, regisseurs in zekerheid, is een ervaren sparringpartner op dat gebied.

Risicomanagement is veel meer dan alleen beschikken over een goed zakelijk verzekeringspakket. Daarom heeft Ekelenkamp een specialist op dit gebied aangetrokken. Onze Register Risico Manager (RRM) adviseert u graag over de risico’s die uw bedrijf loopt en hoe u hier het beste mee kunt omgaan.

Zijn advisering begint met een professionele risico-inventarisatie op locatie. Uw bedrijfsvoering en de relaties met leveranciers en klanten staan daarbij centraal. Op basis daarvan is het soms verstandig bedrijfsprocessen aan te passen om risico’s te beperken. Waar nodig worden polissen met passende voorwaarden geselecteerd. Het uitgekiende verzekeringspakket wordt periodiek tegen het licht gehouden en we besteden regelmatig aandacht aan preventie.

Ekelenkamp geeft zekerheid in financial planning

Rendementen voor een stuk zekerheid in de toekomst

Uw leven zit vol dynamiek. Veranderende belastingwetgeving, een zorgstelsel dat continu in beweging is, erfrecht en pensioenwetgeving die worden aangepast; stuk voor stuk hebben ze continu invloed op uw inkomens- en vermogenspositie. Tel daarbij op dat zo’n beetje alle grote gebeurtenissen in uw leven effect hebben op uw financiële positie, dan is het duidelijk dat financial planning van belang is. Het biedt grip en overzicht op financieel, fiscaal en juridisch gebied. Ekelenkamp, Regisseurs in Zekerheid, is de ideale sparringpartner om die financial planning met u vorm te geven.