Verzuim / Arbo / WGA voor ondernemers

Voor verzekeringsvraagstukken op het gebied van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, Arbo en reïntegratie heeft Ekelenkamp alle kennis en kunde in huis. Altijd komt er een passende oplossing op tafel.

Verzuim voorkomen en begeleiden

Werkgever en werknemer zijn vandaag de dag samen verantwoordelijk voor een goede werkomgeving. U moet hecht samenwerken om verzuim te voorkomen en terugkeer na verzuim te stimuleren en faciliteren. Uw aandeel als werkgever is hierin niet gering. Niet alleen bent u in het geval van ziekteverzuim verplicht het loon van de werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Ook dient u de juiste verzuimbegeleiding in te zetten en eventuele reïntegratie mogelijk te maken.

Neem contact met ons op

Persoonlijk gesprek

Advies op maat

Zekerheid voor u

Vooruitzien helpt problemen voorkomen

Vooruitzien helpt problemen voorkomen

Uiteenlopende concepten

De oplossingen voor verzuim- en reïntegratievraagstukken zijn legio. Variërend van basisoplossingen tot volledig geïntegreerde concepten met uiteenlopende productvarianten. Ekelenkamp brengt graag samen met u in kaart waar uw behoeftes liggen en welke verzekering daarop aansluit.

Besparing in kosten en tijd

Alle administratie rondom deze verzekering nemen wij van u over. Daarbij staan adequate oplossingen en efficiënt handelen centraal. Dit bespaart u tijd en ons kosten, waardoor wij de tarieven laag kunnen houden.

Online loket

Via het online loket van risicodrager Avero Achmea krijgt u toegang tot een onlinesysteem waarmee u verzuim snel en eenvoudig kunt melden. Ook mutaties in uw werknemersbestand geeft u via die weg online door. Op deze manier worden de eventuele financiële risico’s achteraf tot een minimum beperkt. Alle vergoedingen zijn immers gebaseerd op actuele gegevens.

Integrale aanpak

Alles onder één paraplu zorgt voor een integrale, efficiënte aanpak op het brede gebied van loondoorbetaling bij ziekte, WGA/WIA oplossingen, Arbo en reïntegratievraagstukken alsmede verzuimbeleid.

Naast Avero Achmea werken wij samen met risicodragers als Allianz, DeltaLloyd en Interpolis. Wel zo vertrouwd.

Neem contact met ons op

USP's

  • Wij nemen u alles uit handen
  • Besparing in kosten en tijd
  • Uiteenlopende concepten
  • Voorkom en begeleid verzuim

Alle administratie rondom deze verzekering nemen wij van u over. Daarbij staan adequate oplossingen en efficiënt handelen centraal. Dit bespaart u tijd en ons kosten, waardoor wij de tarieven laag kunnen houden.

Annet Hoogland