Verzekeraars stellen steeds vaker eisen voor wat betreft het meeverzekeren van zonnepanelen, waaronder een Scios Scope 12-keuring.

De 3 grootste problemen bij de zonnepanelen zijn:

1. Brand door defecten aan de zonnestroominstallatie.
2. Zonnepanelen kunnen van het dak afwaaien.
3. Het dak kan het gewicht van de installatie niet dragen waardoor het dak kan instorten.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 branden bij bedrijven een elektrische oorzaak heeft. Zo’n brand heeft vaak langdurige gevolgen voor uw gebouw, product(en) en spullen. Uw bedrijf ligt dan immers voor kortere of langere tijd stil. Met een betrouwbare elektrische installatie maakt u de kans op enorme schade kleiner.

Wat is een SCIOS Scope 12-keuring?

SCIOS beheert en bewaakt het kwaliteitssysteem voor het keuren en inspecteren van technische installaties. Zij controleren of de installatie voldoet aan de geldende normen en voorschriften. Een SCIOS-gecertificeerd inspectiebedrijf geeft de zekerheid dat de werkzaamheden met een hoog en getoetst kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

De SCIOS Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van uw hele zonnestroominstallatie. Dat betekent vanaf de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). De inspecteur kijkt dan naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid.

Belangrijk is dat de keuring wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf.

Hoe vaak moet ik de keuring uitvoeren?

Bij de 1e inspectie voert het inspectiebedrijf een uitgebreide Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) inspectie uit. Daarna is er iedere 5 jaar een Periodieke Inspectie (PI) nodig.

Meer informatie over het verzekeren van zonnepanelen?

Wens je meer informatie te ontvangen over de verzekeringsdekking voor zonnepanelen? Neem dan contact op met een van onze regisseurs. Wij helpen je graag.

Dit kan telefonisch op 0548-616071 of per mail naar bedrijven@ekelenkamp.nl.